ТП Uponor GmbH - България
Фирма

Uponor като партньор

Мрежа за бъдещето

Uponor е един от лидерите на пазара в областта на отоплението, охлажданетоснабдяването с питейна вода и инфраструктурата. Една от нашите най-важни цели е популяризирането на иновациите с цел усъвършенстване и непрестанно подобрение на качеството на живот на хората сега и на бъдещите поколения.

Не можем да го направим сами. Близкото сътрудничество с търговци, инсталаторипроектанти и архитекти, строители и инвеститори е ключът към съвместния успех. Широкият им опит и идеи в комбинация с нашето задълбочено знание и високото качество на нашите продукти формират основата на дългосрочно сътрудничество.

Подкрепяме нашите търговски партньори с технически опит и разнообразни услуги, като маркетингови активности и търговски документи. Също така подкрепа в продажбите от екипа на Uponor, както и продължаващото обучение в Uponor Academy.

Ако работите с Uponor като квалифициран инсталатор, можете да разчитате на професионална подкрепа във вашите проекти Например Uponor Academy предлага обширни курсове на обучение.

За архитекти и проектанти Uponor предоставя цялостна поддръжка – от проектирането до изпълнението. Това важи за приложението на BIM (Информационно моделиране на сгради), както и за придобиването на важни сертификати за устойчивост от LEED (Лидерство в енергийния и екологичен дизайн), BREEAM (Метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда) или DGNB (Германска асоциация за устойчивост на сградите).

Uponor също подпомага строителни фирми и общи изпълнители на всички нива от строителния проект. От планирането и строежа през координирането на логистиката чак до пускането в експлоатация.

В строителните проекти важните решения се вземат много преди начертаването на първия проект. В тази концептуална фаза на планиране Uponor помага на инвеститорите, разработчиците и доставчиците на строителни услуги да намерят правилното решение за своя проект. Чрез изчисляване на очакваните инвестиционни и оперативни разходи, Uponor създава сигурна финансова основа за вашия проект.

История на Uponor

  • От дърводелска работилница до световен играч
  • От производител на чугунени тръби до водещ производител на пластмасови тръби
  • От финландски произход до производствени фабрики в Европа, Америка и Азия