Menu
ТП Uponor GmbH - България

Политика за поверителност на уеб сайта

Защита на поверителността и личните данни

Създадено: 29.06.2023
 
Uponor се ангажира да защитава Вашата поверителност и лични данни. Uponor налага високо ниво на защита на Вашата поверителност и лични данни и обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и тази Политика за поверителност и бисквитки („Политика за поверителност“). „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Тази Политика за поверителност Ви предоставя обща информация за това как Uponor обработва Вашите лични данни, свързани с уебсайта www.uponor.com или някой от неговите подсайтове (наричани по-долу „Сайт").
 
Уебсайтът, продуктите или услугите на Uponor могат да съдържат връзки към уебсайтове и услуги на други компании, които имат свои собствени политики за поверителност и/или услуги на трети страни, инсталирани на вашето устройство, може да позволят достъп до информация на вашето устройство. Uponor препоръчва внимателно да прочетете политики за поверителност на такива трети страни. Uponor не носи отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на трети страни доставчици на услуги.
 
Използвайки сайта и/или изпращайки лични данни на Uponor, Вие разбирате и се съгласявате, че Вашите лични данни могат да бъдат обработвани, както е обяснено в тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, Uponor препоръчва да не използвате сайта или да изпращате лични данни на Uponor.
 
 

 1. Оператор на лични данни
 
Uponor Corporation и нейните филиали, посочени в последния финансов преглед на Uponor Corporation, достъпен на https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, паралелно (съвместно или поотделно), (заедно "Uponor").

Илмалантори 4
00240 Хелзинки
Финландия

Информация за връзка
Можете да се свържете с администратора на данни на: privacy@uponor.com. В случай, че искате да направите заявка, свързана с вашите лични данни, моля, използвайте формулярите, достъпни на https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection и на местните уебсайтове на Uponor.
 
 1. Цел на обработката на личните данни и правно основание за обработка
 
Когато използвате сайта, някои лични данни, които могат да бъдат свързани с Вас, могат да бъдат събирани и обработвани.
 
Тези лични данни могат да се използват със следните цели, когато е необходимо за легитимните интереси на Uponor във връзка с (една или повече от тях могат да се прилагат едновременно):
 
 • поддръжка и разработване на сайта, продуктите и услугите на Uponor;
 • маркетинг и комуникационни цели като: извършване на маркетинг проучвания, директен маркетинг, автоматизиран маркетинг, информирането Ви относно нови характеристики, нови продукти или официални представяния и специални промоции;
 • доставяне на продукти и услуги, като изпълнение на договора между Вас и Uponor, осигуряване на функционалността и сигурността на продуктите и услугите на Uponor, идентифицирането Ви и предотвратяването и разследването на евентуална злоупотреба; за статистически и аналитични цели.
 
Ако комуникирате с нас, като използвате сайта и/или се регистрирате като потребител на сайта (ако е приложимо), Uponor може в някои случаи да обработва Вашите лични данни въз основа на това, че такава обработка е необходима за изпълнение на договор между Вас и Uponor, подготвителни мерки във връзка с договора или в някои случаи въз основа на вашето съгласие.
 
Доколкото Uponor обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате право по всяко време и безплатно да оттеглите съгласието си Uponor да обработва вашите лични данни.
 
 1. Събирани лични данни
 
Личните данни обикновено се събират когато използвате сайта, регистрирате се в продуктите и услугите на Uponor или взаимодействате по друг начин с Uponor. Личните данни могат да включват, но не се ограничават до: времето за достъп, уебсайта, от който сте направили връзката; връзките, които използвате; страниците, които посещавате; съдържанието, което преглеждате и всякаква друга информация, за нещата които търсите и информацията, която използвате. Uponor ги получава чрез Вашия браузър.
 
Uponor може все пак да поиска да предоставите други видове информация, като например: Вашето име, имейл адрес, адрес на местоживеене, потребителско име, съгласие, обратна връзка, възраст, пол и други чувствителни данни. Uponor иска да отбележи, че някои неидентифицирани лични данни могат да станат идентифицируеми, когато предоставите на Uponor личните си данни.
                                                                
 1. Редовни източници на данни
 
Личните данни се събират от следните източници:
 • Информация, предоставена от Вас или чрез Вашите действия в рамките на сайта, или чрез свързването по друг начин с Uponor;
 • Подизпълнителите на Uponor във връзка с доставянето на услуги относно сайта
 • Обществено достъпни източници
 
 1. Периодично разкриване на данни и пренос на данни извън ЕС или ЕИП
 
Личните данни могат да бъдат разкривани от Uponor за неговата група от дружества извън Европейския съюз („ЕС") или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), в съответствие с договора, сключен между релевантните субекти Uponor, който гарантира, че са налице подходящи споразумения за защита на данните. Личните данни, съхранявани на сървъра, няма да се прехвърлят извън ЕС или ЕИП.
 
Uponor може да разкрива Вашите лични данни на упълномощени трети страни, които обработват лични данни от името на Uponor за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от такива упълномощени трети страни извън ЕС или ЕИП, в съответствие с договор между Uponor и такава оторизирана трета страна, който включва стандартните договорни клаузи на Европейската комисия или други подходящи гаранции. изброени в Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), които са в сила.
 
Uponor може също така да провежда маркетингови и други комуникации, заедно и във връзка с партньорите на Uponor, може да комбинира информацията, която е събрал за Вас с информация, която партньорите на Uponor са събрали за Вас. Например, за да се избегнат ненужните комуникации и да се обработи съобщението на Uponor за Вас.
 
Ако Uponor се продава, купува, обединява или по друг начин се реорганизира, това може да включва разкриване на лични данни, например на потенциални и реални купувачи и техните съветници.
 
В допълнение към горното, Uponor може да се наложи да разкрие Вашата лична информация на властите. Uponor може също така да разкрива и обработва по друг начин Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, за да защити своите законни интереси.
 
 1. Принципи на сигурност и на съхранение на данните
 
Личните данни ще се съхраняват главно в електронен формат. Личните данни се съхраняват в затворени пространства с ограничен достъп и защитени с идентификатор на участник и парола. Всички физически копия на лични данни, ако има такива, ще се съхраняват на закрито. Само лица, които са длъжни да обработват лични данн, като част от своите задължения, имат достъп и право да обработват лична информация, съхранявана в регистъра.
 
Uponor ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за горепосочените цели или в съответствие с приложимите закони. Когато такива изисквания вече не съществуват, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани, така че да не могат да бъдат свързвани с Вас.
 
 1. Автоматично вземане на решения
 
Личните данни не се използват за автоматично вземане на решения, които биха имали законови или подобни последици за Вас.
 
 1. Права на потребителя
 
Право на достъп: Имате право да проверявате личните си данни и да получавате писмено копие от личните си данни. Проверката е безплатна.
 
Право на преносимост на данните: Доколкото Uponor обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или за целите на договор между Вас и Uponor, имате право да получите личните си данни, които сте предоставили на Uponor, в структуриран, често използван и автоматично четим формат и когато е технически възможно, имате право да предавате тези данни на друг оператор на данни без пречки от Uponor.
 
Право на противопоставяне: Имате правото да се противопоставите във всеки един момент на обработката на личните Ви данни за целите на  директния маркетинг.
 
Право да поискате коригиране, изтриване или ограничение: Имате право да поискате от Uponor да поправи или изтрие Вашите лични данни, ако те са остарели, без значение, неправилни, непълни, неточни или по други приемливи причини. Вие също имате право да поискате ограничение за обработката на Вашите лични данни.
 
Официална жалба: Въпреки че Uponor се надява да разреши всички проблеми, които може да имате относно начина, по който Uponor обработва Вашите лични данни, Вие също имате право да подадете официална жалба до местния национален орган за защита на данните.
 
Ако искате да упражните правата си, моля, изпратете писмено искане на адреса, посочен в раздел 11.
 
 1. Използване на бисквитки
 
Бисквитката обикновено е малка част от данни, изпратена до Вашето компютърно устройство от уебсайт и съхранявана във Вашия уеб браузър, докато сърфирате в уебсайт. Когато разглеждате отново същия уебсайт, данните, съхранени в бисквитката, могат да бъдат извлечени от уебсайта, за да уведомят уебсайта за предишната Ви активност. За да прочетете повече за тези технологии и как работят, моля, вижте например http://www.allaboutcookies.org.
 
От време на време бисквитка може да бъде поставена на Вашия компютър, за да позволи на сайта да функционира правилно и да подобри ефективността на този сайт и/или да Ви предостави услуги на Uponor. Бисквитките се използват само доколкото сте ги приели отделно. Въпреки това, бисквитките които са необходими за техническата работа на уебсайта („Основни бисквитки“), могат да се използват без Ваше съгласие, за да се гарантира работата на уебсайта. Можете да промените настройките си за бисквитки и да управлявате съгласието си, което сте дали по всяко време, като кликнете върху „Коригиране на настройките за бисквитки“.
 
Тази политика за поверителност и бисквитки подробно описва как Uponor използва бисквитки и подобни на бисквитки файлове и технологии на сайта.
 
Цели на използване на бисквитките Категории бисквитки
 
Основни бисквитки: Използването на определени бисквитки е необходимо за изпълнение на основни функции на сайта. Бисквитките в тази категория са от съществено значение за работата на сайта и са необходими, за да Ви доставят приятно изживяване, когато посещавате сайта.
 
Аналитични бисквитки: Бисквитките в тази категория се използват, за да Ви позволят да наблюдавате трафика към уебсайта и да оптимизирате Вашето потребителско изживяване, да анализирате обобщени данни за използването на уебсайта или да събирате статистически данни за броя на посетителите на сайта. Тези бисквитки могат да се предоставят от трети страни, както е посочено по -долу.
 
Маркетинг бисквитки: Uponor може да използва бисквитки за да Ви предоставя по-добри услуги и продукти. Бисквитките в тази категория се използват например за подобряване на сайта, персонализиране и реклама и могат да се предоставят от трети страни, както е посочено по-долу. От Ваша гледна точка това означава, че сайтът може да запази например избора на език и държава, които сте направили. Uponor също така прави аналитични профили, за да открие например какво е популярно сред потребителите. Uponor анализира достъпа до съдържанието на сайта, за да помогне на Uponor да подреди сайта за възможно най-доброто потребителско изживяване. Тези бисквитки помагат за персонализиране на съдържанието на сайта, например чрез показване на банери и целеви препоръки. Uponor също така анализира какви видове препратки се използват за достигане до сайта, за да оцени ефективността на кампаниите и промоциите на Uponor. Uponor използва тези бисквитки, за да показва реклами на Uponor и да Ви предоставя целенасочена реклама.
 
Продължителността на съхранението на Вашата информация зависи от вида на използваната бисквитка и от доставчика на услуги на трета страна, който предоставя тази бисквитка. Времето за съхранение е описано от доставчици на услуги на трети страни в техните политики за поверителност, до които можете да получите достъп чрез връзките, предоставени по-долу. Сесийните бисквитки изтичат и се изтриват при затваряне на браузъра, докато постоянните бисквитки обикновено се изтриват след два месеца до две години.
 
 1. Функционалности на сайта и услуги, предоставяни от трети доставчици на услуги
 
Следните трети страни могат с ваше изрично съгласие да преглеждат, променят или задават свои собствени бисквитки, все едно сте поискали уеб страница директно от уебсайта на третата страна. В зависимост от уебсайта, който посещавате, всички бисквитки на трети страни, изброени по-долу, може да не се използват, тъй като някои от тези бисквитки се използват само на определени локални сайтове. Вашето съгласие не се изисква за поставяне на следните основни бисквитки от Вашия доставчик на услуги на трета страна, тъй като сайтът не може да функционира без тях.
 
Трети доставчици на услуги от категорията Основни бисквитки:
 
Uponor използва Google Tag Manager, за да позволява управлението на услугите бисквитки, базирани на съгласието за услугите на трети страни и  reCAPTCHA, за да защитава сайта от измами и злоупотреби, като проверява, че потребителят не е робот, например при попълване на формуляри, всички от които са предоставени от Google, Inc. Периодите на съхранение на данни, събрани от Google, варират в зависимост от съдържанието и целта на данните и настройките, които сте избрали. Някои видове данни също се деидентифицират след определен период. Например данните за реклама в сървърния дневник се деиндентифицират чрез изтриване на част от IP адреса след 9 месеца и изтриване на бисквитки след 18 месеца. За да прочетете Политиката за поверителност на Google, Щракнете тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Uponor използва Euroland за представяне на анимациите на финансова информация, само на сайта на инвеститора. За да прочетете Политиката за поверителност на Euroland, щракнете тук:  https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html
 
Uponor използва Платформата за управление на съгласието Usercentrics, за да позволява управление на бисквитки, базирани на съгласие, за услугите, определени на нашите уебсайтове. Тази услуга се предоставя от Usercentrics GmbH. Периодът на съхранение е периодът, през който събраните данни се съхраняват за целите на обработката. Данните за съгласие (дадено съгласие и оттегляне на съгласието) се съхраняват в продължение на две години. След това данните ще бъдат изтрити незабавно. За да прочетете Политиката за поверителност на Usercentrics, щракнете тук:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor използва система за управление на съдържание Kentico от Kentico software s.r.o. за представяне и администриране на уеб сайтове. За да прочетете политиката за поверителност на Kentico, моля, щракнете тук: https://xperience.io/privacy-policy

Трети доставчици на услуги от категорията Cookie Analytics:
 
Uponor използва услугата за уеб анализ Google Analytics и услугите за локализиране Google Maps през Google, Inc. Периодите на съхранение на данни, събрани от Google, варират в зависимост от съдържанието и целта на данните и настройките, които сте избрали. Някои видове данни също се деидентифицират след определен период. Например данните за реклама в сървърния дневник се деиндентифицират чрез изтриване на част от IP адреса след 9 месеца и изтриване на бисквитки след 18 месеца. За да прочетете Политиката за поверителност на Google, Щракнете тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
 
Трети доставчици на услуги в категорията Маркетинг бисквитка:
 
Uponor използва услугата Addthis на Oracle Румъния за конфигуриране  на приставките социални медии на трети страни. Oracle съхранява данните AddThis за 13 месеца от събирането. Проба от 1% от данните AddThis ("Примерен набор от данни") се съхранява в рамките на 24 месеца, с цел непрекъснатост на дейността. За да прочетете Политиката за поверителност на Oracle AddThis, щракнете тук: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
 
Uponor използва Adobe pdf embed от Adobe Inc, за да показва визуализации на pdf документи на уебсайта, за да прочетете политиката за поверителност на Adobe, моля, щракнете тук: https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor използва услугата GlobalNewswire от Intrado Corporation за разпространение на новини за инвеститори в световен мащаб, само на уебсайта за инвеститори https://www.uponorgroup.com/en-en. За да прочетете политиката за поверителност на Intrado, моля, щракнете тук: https://www.intrado.com/en/legal-privacy
 
Uponor използва Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking и Google AdWords Remarketing, предоставяни от Google, Inc за поставяне на реклами на сайта и за търсения в Google. Периодите на съхранение на данни, събрани от Google, варират в зависимост от съдържанието и целта на данните и настройките, които сте избрали. Някои видове данни също се деидентифицират след определен период. Например данните за реклама в сървърния дневник се деиндентифицират чрез изтриване на част от IP адреса след 9 месеца и изтриване на бисквитки след 18 месеца. За да прочетете Политиката за поверителност на Google, Щракнете тук:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Uponor използва FormAssembly от FormAssembly, Inc. за събиране на данни за различни клиентски услуги, за да прочетете политиката за поверителност на FormAssembly, моля, щракнете тук: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor използва Hotjar от Hotjar Ltd., за маркетинг анализи и маркетинг услуги. Hotjar пази лични данни за толкова време, колкото е необходимо за целта(ите), за която(ито) Hotjar ги е събирал първоначално или за да предостави софтуер-а Hotjar, да урежда спорове, да установява правна защита, да извършва одити, да преследва законни бизнес цели. Hotjar може също да съхранява информацията в съответствие с приложимото законодателство. Hotjar автоматично изтрива всички IP адреси, които Hotjar обработва или съхранява в рамките на тридесет (30) календарни дни. За да прочетете Политиката за поверителност на Hotjar, щракнете тук: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 
Uponor използва Maplet от Maplet Oy на финландския уебсайт само за да покаже на клиентите най-близкия център за монтаж и обслужване на Uponor.

Uponor използва формуляри на Microsoft от Microsoft Corporation за конкретни формуляри на уебсайта за събиране на обратна връзка от клиенти. За да прочетете политиката за поверителност на Microsoft, моля, щракнете тук: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

Uponor използва Pardot от Salesforce.com, Inc., за да позволи автоматизирането на маркетинга на клиентите и на техните перспективи. За да прочетете Политиката за поверителност на Salesforce, щракнете тук:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor използва услугите на Vara от Vara Research GmbH на уебсайта на инвеститора https://www.uponorgroup.com/en-en само за пазарни прогнози и представя консенсусни оценки, събрани от Vara Research от https://vara-services.com/uponor /. За да прочетете политиката за поверителност на Vara Research, моля, щракнете тук: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/
 
Uponor използва Facebook, Instagram, WhatsApp от Meta, Inc. за присъствие в социалните медии и реклама. Meta съхранява данни, докато вече не са необходими за предоставяне на услуги и продукти на Meta или докато акаунтът ви не бъде изтрит - всяко от тях се случва първо. Това е определяне за всеки отделен случай, което зависи от неща като естеството на данните, причината за тяхното събиране и обработка и съответните правни или оперативни нужди за запазване. Например, когато търсите нещо във Facebook, можете да получите достъп и да изтриете тази заявка от историята на търсенията си по всяко време, но този дневник за търсене се изтрива след 6 месеца. За да прочетете Декларацията за поверителност на Meta, щракнете тук:  https://www.facebook.com/policy.php
 
Uponor използва LinkedIn от LinkedIn Corporation за присъствие в социалните медии и реклама. LinkedIn обикновено съхранява Вашите лични данни, стига да държите акаунта си отворен или при необходимост, за да ви предоставя услуги на LinkedIn. Те включват данни, които вие или други сте предоставили на LinkedIn и данни, генерирани или изведени от използването на услугите на LinkedIn. За да прочетете Декларацията за поверителност на LinkedIn, щракнете тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 
Uponor използва YouTube от Google Inc. за присъствие в социалните медии и реклама. Периодите на съхранение на данни, събрани от Google, варират в зависимост от съдържанието и целта на данните и настройките, които сте избрали. Някои видове данни също се деидентифицират след определен период. Например данните за реклама от журнала на сървъра се премахват чрез изтриване на част от IP адреса след 9 месеца и изтриване на бисквитки след 18 месеца. За да прочетете Декларацията за поверителност на Google, моля, щракнете тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Ornor използва Lumoa от Lumoame Oy, за да събере отзиви на клиентите на уебсайта. За да прочетете Политиката за поверителност на Lumoa, моля, щракнете тук: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Характеристики на social media
 
Сайтът може да използва приставки за социални медии, като например бутона „Like“, предоставен от социалните мрежи Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и Instagram. Съдържанието на приставките за социални медии на сайта идва директно от такива социални мрежи. Когато посещавате сайта, докато се свързвате със социална мрежа, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на социалната мрежа. Ако сте изключени от социалната (ите) мрежа (и), докато посещавате сайта, Вашият браузър изпраща по-ограничена информация до социалната (ите) мрежа (и). Приставките за социални медии на сайта са предмет на условията за поверителност и други общи условия на съответните сайтове на социални медии (виж връзките към съответните политики за поверителност по-горе). Информацията, събрана от социалните медии, не се разкрива на Uponor без Вашето изрично съгласие.
 
 1. Изменения на тази Политика за поверителност

 
Моля, обърнете внимание, че Uponor може да променя тази Политика за поверителност от време на време. Въпреки това, в случай на значителни, неблагоприятни промени, Uponor ще публикува известие, в което ще Ви информира за тези промени както в началото на настоящата Политика за поверителност, така и на началната страница на Сайта. Uponor препоръчва да посещавате тази Политика за поверителност от време на време, за да сте наясно с такива промени.
 
Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез нашето обслужване на клиенти или като ни пишете на адрес: privacy@uponor.com.