Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Продукти

Доставка на питейна вода с тръба и фитинги на Uponor

Питейната вода е живот с тръбите и фитингите на Uponor

Всеки има нужда от вода: растенията, животните и, разбира се, ние хората. Средностатистическият човек в частно домакинство консумира около 250 литра прясна вода на ден.

Ето защо доставката на хигиенична питейна вода е от решаващо значение за нашето здраве и качеството ни на живот. Инфраструктурата за водоснабдяване често е в лошо състояние и трябва да се модернизира. Uponor предлага безопасни и надеждни решения за осигуряване на безупречно от хигиенна гледна точка водоснабдяване в сгради с тръби и фитинги Uponor.

Системи за питейна вода и хигиена на питейната вода

  • Доставката на хигиенично чиста питейна вода е важна за всички типове сгради
  • Строителите, собствениците на имоти и операторите носят отговорност за хигиената на питейната вода и за гарантиране, че качеството на доставяната от тях питейна вода отговаря на законовите изисквания.

Тръбите и фитингите на Uponor отговарят на местните стандарти

Те се регулират напр. в Германия в директива VDI / DVGW 6023 "Хигиена при доставки на питейна вода. Изисквания за планиране, изпълнение, експлоатация и поддръжка".

Най-важните точки са:

Ниско съдържание на вода
Работа без стагнация
Редовен обмен на вода във водопроводната система

Продукти за водопровод с тръби и фитинги Uponor

Хигиенна логика Uponor

  • Кръгова инсталация за гарантиран воден поток
  • Мониторинг и поддръжка за трайна безопасност на питейната вода

PEX система

  • 40 години опит с повече от 3,5 милиарда метра произведени гъвкави тръби PEX
  • Цялостно решение, направено от тръби и фитинги

Многослойна тръбна система

  • Осигурява най-висока стабилност и гъвкавост
  • Абсолютно кислородонепроницаема и устойчива на корозия

Печелите предимство с тръбите на Uponor и фитингите на Uponor

Открийте повече за хигиената с водопроводните системи на Uponor

Uponor plumbing systems and hygiene installation

Uponor plumbing systems and hygiene installation

Salesfolder

PDF 19 MB