Търговско представителство
Uponor GmbH – България

Защита на данните

Ако имате каквито и да е притеснения във връзка със защитата на данните от страна на Uponor, свържете се с нас на адрес:

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ

имейл адрес: privacy@uponor.com