ТП Uponor GmbH - България
Uponor: Финландски корени – Глобално присъствие

Пренос на вода чрез сгради, градове и домове

Кои сме ние

Водата е оскъден, но основен ресурс с огромен потенциал да осигури комфорт, здраве и ефективност, когато се използва чрез тръбопроводните системи на Uponor.
Отключване на потенциала на водата за защита на мястото, което наричаме дом – това е нашата цел, която ни предизвиква непрекъснато да намираме нови начини за опазване, управление и пренос на водата отговорно и да разработваме системи за доставка на безопасна питейна вода, здравословен вътрешен климат и инфраструктура.
Правим това с ясна визия: да ръководим разработването на устойчиви водни решения.
Ето как правим разлика в определящите въпроси на нашето време: опазване на вода и енергия, намаляване на емисиите на CO2 и подкрепа за бъдещето на квалифицирания труд.
Нашата безопасна питейна вода, енергийно ефективни лъчисти системи за отопление и охлаждане и надеждни инфраструктурни решения се продават в повече от 80 страни. В Uponor работят около 3600 професионалисти в 26 страни в Европа и Северна Америка.
През 2022 г. нетните продажби на компанията възлизат на приблизително 1,4 милиарда евро. Uponor Corporation е базирана във Финландия и е част от Georg Fischer Group намираща се в Шафхаузен (Швейцария).

Това, което защитаваме

В Uponor вярваме, че водата е ключът към устойчивото бъдеще. С цел да отключим пълния му потенциал и да защитим нашата планета, ние водим промяната в решенията за устойчива вода. От градовете и сградите до домовете и планетата, ние виждаме себе си като настойници на света около нас.
С повече от един век опит и доказана производителност, ние се издигаме, за да посрещнем предизвикателствата на днешния ден с утрешните иновации в доставянето на вода безопасно и интелигентно, като същевременно минимизираме използването на енергия и максимизираме комфорта.
В партньорство с нашите клиенти, ние се ангажираме да постигаме напредък в техните цели и да управляваме водата, иновациите и нашата индустрия напред с предприемачески дух като никой друг.
Ние сме посветени на идеята, че чрез правилния пренос на водата можем да прекроим и ускорим изграждането и работата на сгради и инфраструктура, което води до по-устойчиви домове, общности и в крайна сметка до по-здрава планета. Ние сме силата на промяната, пренасяме вода, за да движим света към по-добро
 

Uponor. Moving Water.

Uponor - Пренос на вода чрез сгради, градове и домове