Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH Style T-141 Bus FLUSH

Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH Style T-141 Bus FLUSH

Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH Style T-141 Bus FLUSH
Част №1087812
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 2180
Мерна единицабр