Uponor Smatrix Pulse App fortrolighedserklæring

FORTROLIGHEDSERKLÆRING 

Oprettet: 11. december 2018


1. Dataansvarlig

Uponor GmbH ("Uponor")
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Tyskland


2. Kontaktoplysninger

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Tyskland
privacy@uponor.com 


3. Navn på fortrolighedserklæring

Uponor Smatrix Pulse 

4. Formål med juridisk grundlag for databehandling

Uponor indsamler personoplysninger om brugeren ("brugeren") af Uponor Smatrix Puls-tjenesten ("tjenesten"). 

Personoplysningerne kan anvendes af Uponor og på vegne af Uponor til følgende formål:

vedligeholdelse og videreudvikling af programmet samt Uponors øvrige produkter og tjenester, 
markedsførings- og kommunikationsformål, f.eks. med henblik på markedsføringsresearch eller direkte eller automatiseret markedsføring, med henblik på at informere brugere
om nye funktioner, nye produkter eller produktlanceringer og kampagnetilbud,
opretholdelse og udvikling af brugerrelationer,
udøvelse af Uponors rettigheder,
udførelse af Uponors forpligtelser over for brugeren samt håndtering, evaluering og håndhævelse af brugerens eller Uponors forpligtelser eller ansvar, og
statistik- og analyseformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af brugerens personoplysninger er overholdelsen af aftalen mellem brugeren og Uponor om brugen af programmet og de tjenester, den leverer (jf. artikel 6.1(b) i EU's generelle databeskyttelsesforordning 2016/679, "GDPR"). I nogle tilfælde kan Uponor også behandle brugerens personoplysninger baseret på Uponors legitime interesser i at analysere, hvordan programmet anvendes, at videreudvikle det og markedsføre dets produkter og tjenester (se artikel 6.1(f) i GDPR). Behandlingen kan være baseret på brugerens samtykke, hvis sådant et samtykke er påkrævet i henhold til gældende love eller bestemmelser.

Brugerens personoplysninger kan opbevares, så længe Uponor har brug for dem til de ovenfor anførte formål, dog typisk ikke længere end 10 år.

5. Typer af personoplysninger

Følgende oplysninger behandles af Uponor med henblik på levering af programmet og relaterede tjenester: 
 
Brugerens navn og by
[mobilnummer
e-mailadresse
installations-id
personlig adgangskode
enheds-id/serienummer
installationsbeskrivelse


6. Faste datakilder

Personoplysningerne indsamles primært fra brugeren af programmet eller via programmet.  

7. Almindelig videregivelse af data og dataoverførsel uden for EU eller EØS

Uponor kan videregive og overføre personoplysninger uden for EU/EØS i overensstemmelse med og i henhold til begrænsningerne som følge af gældende lovgivning på følgende måde:

i henhold til en kontrakt indgået mellem de relevante Uponor-instanser, der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som sikrer, at
de fornødne databeskyttelsesforanstaltninger er på plads, samt for bemyndigede tredjeparter i det omfang, de deltager i behandlingen af personoplysninger til de formål, der er
anført i fortrolighedserklæringen. Personoplysningerne behandles muligvis af sådanne bemyndigede tredjeparter, også uden for EU eller EØS, i henhold til en kontrakt mellem
Uponor Corporation og/eller dets associerede datterselskab og en bemyndiget tredjeparter, der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens
standardkontraktbestemmelser, og som sikrer, at de fornødne databeskyttelsesforanstaltninger er på plads. Uponor Corporation skal forpligte sådanne tredjeparter på at holde
eventuelt overførte personoplysninger fortrolige og tilstrækkeligt sikre, eller
baseret på samtykke, eller
som på anden måde tilladt af gældende lovgivning.

Af tekniske årsager og årsager vedrørende brugen af data kan personoplysningerne også opbevares på servere hos eksterne tjenesteudbydere (også uden for EU/EØS), som muligvis behandler oplysningerne på vegne af Uponor.

Enhver overførsel af personoplysninger skal foretages i overensstemmelse med databeskyttelsesforordning (2016/679) og enhver gældende obligatorisk lov, som ændret.

Derudover kan Uponor muligvis blive pålagt at videregive personoplysningerne til myndighederne. Det er endvidere muligt, at Uponor videregiver eller på anden vis behandler personoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning med det formål at beskytte vores legitime interesser. 

8. Principper for sikring af personoplysninger – teknisk og organisatorisk regulering

Uponor skal sikre, at der implementeres og opretholdes tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger i tilstrækkeligt omfang i hele Uponors egen organisation. Desuden skal Uponor sikre, at enhver overførsel eller videregivelse af personoplysninger til en tredjepart, som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, er betinget af, at Uponor har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau gennem aftaler eller andre midler som krævet af loven.

Tekniske reguleringer:
Fysisk materiale opbevares i aflåste rum med begrænset adgang. Alle IT-systemer er sikret via operativsystemets beskyttelsessoftware. Adgang til systemerne kræver indlæsning af et brugernavn og en adgangskode, og data overføres via sikkert krypterede kanaler.

Organisatorisk regulering:
I Uponor-organisationen sker brugen af personoplysninger i henhold til anvisninger, og adgangen til IT-systemer, herunder personoplysninger, er begrænset til personer, som har adgangs-rettigheder på basis af deres arbejdsopgaver eller roller, og som er underlagt tavshedspligt vedrørende personoplysningerne.
 
9. Registreredes rettigheder 

Medmindre der findes gældende begrænsninger, har en registreret ret til at få adgang til alle personoplysninger, som Uponor har om vedkommende. En registreret har ligeledes ret til at anmode om, at Uponor ændrer, sletter eller ophører med at bruge alle fejlagtige, unødvendige eller forældede personoplysninger. En registreret har ligeledes ret til at trække et samtykke tilbage, som vedkommende tidligere har givet, og at gøre indsigelse mod al direkte markedsføring. 

Alle anmodninger skal sendes i overensstemmelse med kontaktoplysningerne i ovenstående afsnit 2. Uponor behandler alle anmodninger hurtigst muligt. Såfremt en registreret er utilfreds med Uponors beslutning eller handlinger, har han/hun ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i sit hjemland.