Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Vi baner vejen for større produktgennemsigtighed

Vores kunder verden over leder efter måder at øge deres positive indvirkning på miljøet. Men for at gøre reelle fremskridt mod en mere bæredygtig byggebranche er det nødvendigt med gennemsigtighed omkring produkterne. Hos Uponor driver vi denne udvikling fremad ved at tilbyde miljøvaredeklarationer (EPD'er). Disse gør det muligt for især planlæggere og rådgivere at beregne påvirkningen af byggeprojekter og reducere bygningers CO2-aftryk ved at vælge den mest bæredygtige løsninger.

EPD bruger livscyklusvurdering (LCA) til at evaluere et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus.
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Hvad betyder EPD?

 • EPD'er er de officielle miljødeklarationer
 • De indeholder omfattende oplysninger om vores produkters miljøpåvirkning
 • EPD'er indeholder oplysninger om produktets forbrug af råmaterialer og energi, affaldsproduktion og emissioner til luft, jord og vand i hele dets livscyklus.
 • De følger en strengt fastlagt metode, ISO 14025-standarderne og valideres som et officielt dokument af en tredjepart.
 • EPD'er er baseret på et produktets livscyklusberegninger

Fordele

 • EPD'er bidrager til større produktgennemsigtighed og sporbarhed i byggesektoren
 • De gør det muligt at sammenligne produkter, der opfylder samme funktion
 • Virksomheder og vores kunder kan påvirke CO2-fodaftrykket i bygninger og projekter ved at vælge de mest bæredygtige løsninger
 • De hjælper os til konstant at gennemgå og reducere miljøpåvirkningen fra vores egen produktion og forsyningskæder

Vores mål

 • Vi stræber mod at dække 90 % af vores produktportefølje med EPD'er inden 2027
 • Vi ønsker at dække hele produktsortimentet senest i 2030

Sådan viser vi vejen til en mere bæredygtig fremtid

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi overvåger og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.