Lehdistötiedotteet

Älykäs lämmitys säästää energiaa ja rahaa kiinteistön koko elinkaaren ajan

Taloautomaatiojärjestelmiin integroitavilla älyratkaisuilla voidaan tehokkaasti alentaa kerrostalokiinteistön lämmityskuluja, säästää elinkaarikustannuksista sekä parantaa asumismukavuutta. Taloautomaatioon liitetty lattialämmitys ja -viilennys tuo mahdollisuuden mittaviin säästöihin rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Ensi vuoden alusta täysimääräisenä voimaan astuva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiataloja. Yksi direktiivin päätavoitteista on vähentää rakennusten päästöjä älykkään teknologian avulla. Automaatiolla on kyettävä muun muassa seuraamaan kiinteistön energiankulutusta, analysoimaan energiatehokkuutta sekä viestimään kiinteistön muiden teknisten järjestelmien kanssa.

Älyratkaisujen säästöpotentiaali perustuu kiinteistön talotekniikasta kerättyyn tietoon, jonka pohjalta toimintaa voidaan ohjata yhä tehokkaammaksi. Taloautomaatiojärjestelmän tarjoamat mittaamismahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja tiedon hallinta onnistuu etänä.

Kiinteistön koko lämmitysjärjestelmän liittäminen osaksi älykästä taloautomaatiota mahdollistaa järjestelmän seuraamisen ja hallinnan keskitetysti ja moninkertaistaa rakennuksen elinkaaren aikaisen säästöpotentiaalin.
– Kerätyn tiedon avulla lämmityksen energiankulutusta voidaan ohjata kohti määriteltyjä tavoitteita, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Lattialämmitys älykkäästi osaksi kiinteistön taloautomaatiota

Vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys voidaan vaivattomasti liittää osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää älykkäällä Uponor Smatrix Base PRO -säätöjärjestelmällä. Joko Modbus RTU - tai KNX-rajapinnoilla integroitava järjestelmä voidaan suunnitella kaikkiin kohteisiin pientaloista kerrostaloihin, hotelleihin ja teollisuusrakennuksiin asti.

– Taloautomaatiojärjestelmän kautta lattialämmitystä ja -viilennystä voidaan seurata etänä keskitetysti. Tarkan ja reaaliaikaisen tiedon avulla järjestelmää voidaan jatkuvasti optimoida ja kehittää, Nieminen sanoo.

Huoneistoille on mahdollista asettaa esimerkiksi keskitetysti ohjattavia minimi- tai maksimilämpötilarajoja. Tällöin asukkaat eivät voi huoneistosta käsin muuttaa lämpötiloja yli tai ali ennalta määriteltyjen rajojen ja asumismukavuuden lisäksi pystytään varmistamaan kiinteistön energiatehokkuus.

Rakennuksen elinkaaren aikana voidaan säästää puolestaan huoltokustannuksissa, kun turhat tarkastuskäynnit kohteessa jäävät pois ja huoltotyön tarvetta on helpompi arvioida. Kerätyn datan avulla pystytään myös paikallistamaan poikkeamia jo ennen mahdollisten ongelmien syntymistä.

– Lämmityksen osuus asuinkiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta on miltei puolet ja asumisen energiankulutuksesta lähes 70 prosenttia. Lämmityksen mahdollisimman tehokas ohjaaminen ja säätäminen on yhä tärkeämmässä roolissa, kun rakennusten energiankulutusta halutaan optimoida.
Älykäs Smatrix Base PRO säätöjärjestelmä voidaan kytkeä taloautomaatioon

Energiatehokasta asumismukavuutta

Suurta pinta-alaa lämmönjaossa hyödyntävä vesikiertoinen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä on energiatehokas ratkaisu, joka lämmittää ja viilentää huoneilman tasaisesti ilman vedontunnetta. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien tunnettujen lämmitysmuotojen kanssa. Eri lämmitysmuotoja, kuten maalämpöä ja kaukolämpöä, yhdistämällä ratkaisusta voidaan saada entistä energiatehokkaampi ja ekologisempi.

Kiinteistön lattiaviilennyksen toteutukseen tarvitaan viileän lähde, kuten esimerkiksi maalämpö tai kaukokylmä. Smatrix Base PRO mahdollistaa sekä lattialämmityksen että -viilennyksen ohjauksen samalla säätöjärjestelmällä huonekohtaisesti.
– Koska samaa järjestelmää voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaukseen, jäävät viilennyksen hankintakustannukset kohtuullisen pieniksi, Nieminen toteaa.
Lisätiedot:
Tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen
Uponor Suomi Oy
puh. 020 1292 795
saija.nieminen@uponor.com