Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Blue is the new green

Uponor ir vadošais ilgtspējīgo celtniecības materiālu ražotājs, kura produkcija paredzēta komerciālo un dzīvojamo ēku, kā arī infrastruktūras būvniecībai. Ilgtspējība ir mūsu mērķa, redzējuma un stratēģijas pamats.   

Tāpēc mēs esam izveidojuši Uponor Blue produktu saimi. Uponor Blue produkti palīdz sasniegt ilgtspējīgas vides mērķus, samazinot oglekļa pēdu.    

Uponor Blue piedāvājums atbilst tādiem pašiem standartiem, prasībām un veiktspējai kā tradicionālie produkti. Ražošanas metodes un CO2 vērtējumi ir apstiprināti ar ISCC un EPD sertifikātiem.    

Izvēloties Uponor Blue produktu, jūs varat būt pārliecināti, ka pieņemsiet pareizo lēmumu, rūpējoties par ilgtspējīgu rītdienu. Uponor pamatkrāsa – zilā – simbolizē mūsu centienus un apņemšanos veicināt ilgtspējību. Ar Uponor zilā krāsa kļūst par jauno zaļo.    

Uponor Blue produkti atbilst arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas ietver klimatu, tīru ūdeni un sanitāriju, kā arī atbildīgu patēriņu un ražošanu. 
Ar Uponor Blue jūs būsiet uz pareizā ceļa, lai līdz 2030. gadam samazinātu oglekļa emisijas par 55%. Mūsu mērķi atbilst arī ES programmai "Gatavi mērķrādītājam 55%", kas ir starpposms ceļā uz oglekļneitrālu Eiropu. 

"Nākotnes tirgū būs vieta tikai ilgtspējīgiem produktiem."
- Michael Rauterkus, Uponor Corporation prezidents un izpilddirektors  

Vairāk par "Gatavi mērķrādītājam 55%"

Uponor veido pilsētas zilas

ES izvirzītie oglekļa pēdas samazināšanas mērķi 2030. gadam paver ceļu uz oglekļa neitrālu Eiropu 2050. gadā. Uponor Blue produkti palīdz jūsu organizācijai sasniegt ilgtspējīgus mērķus un veidot videi draudzīgas pilsētas. Kopā mēs veidojam pilsētas zilas!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Pirmais Uponor Blue izstrādājums ir laists klajā

Ultra Rib 2 Blue ir pirmā pašteces kanalizācijas caurule ar līdz pat 70% samazinātu oglekļa emisiju. Šis pagrieziena punkts tika sasniegts, izmantojot vairāk nekā 50% sertificētu atjaunojamo izejvielu.


Zilais ir jaunais zaļais

Uponor Blue produktu pamatā ir ilgtspējība. Vai nu izmantojot otrreizēji pārstrādātus vai atjaunojamus izejmateriālus, vai gūstot ietaupījumus ar lielāku veiktspēju.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue ir paredzēta dzīvojamām un komerciālām ēkām. Uponor PEX Pipe Blue ir pirmā uz bio-bāzes ražotā PEX caurule tirgū ar līdz pat 88% samazinātu oglekļa emisiju.


40% no izstrādājumiem ir Uponor Blue

Līdz 2025. gadam 40% mūsu produktu atbilst Uponor Blue produktu prasībām, ir ar pilnīgu datu caurspīdīgumu atbilstoši EPD sertifikātam.


Mēs esam sasnieguši savus mērķus

2030. gadā visiem mūsu produktiem ir EPD sertifikāti un tie ir Uponor Blue produkti. Mēs esam sasnieguši savus vides mērķus.

Kas padara Uponor Blue produktus ilgtspējīgus?


Ir vairāki veidi, kā Uponor Blue produkti var būt ilgtspējīgi, to sastāvā izmantojot atjaunojamos vai pārstrādātos materiālus vai nodrošinot resursu ietaupījumus ar veiktspējas palielināšanu. Papildus tam, ka jūs palīdzat samazināt oglekļa pēdu, Uponor Blue piedāvājums atbilst tādiem pašiem standartiem, prasībām un veiktspējai kā tradicionālie produkti.  

Jūs iegūstat pilnīgu pārredzamību par mūsu produktu ilgtspēju, tādā veidā jums būs vieglāk demonstrēt sava projekta pozitīvo ietekmi. Visus mūsu ilgtspējas paņēmienus ir novērtējušas neatkarīgās trešo pušu sertificēšanas iestādes. Pateicoties produktu vides deklarācijām (EPD) un Starptautiskajai ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācijai (ISCC Plus), jūs varat būt pārliecināti par oglekļa samazinājuma apjomu, ko saņemat, izvēloties Uponor Blue produktus.  

Masas bilance

Masas bilances pieeja ir viena no vienkāršākajām un rentablākajām metodēm, kā samazināt oglekļa pēdu infrastruktūras produktu ražošanā.

Šī pieeja ietver neapstrādāto fosilo materiālu aizstāšanu ar atjaunojamām izejvielām, kuru izcelsmi var izsekot līdz pat to iegūšanai. Tādā veidā tiek panākta pakāpeniska pāreja no fosilām izejvielām uz atjaunojamām, minimāli ietekmējot produkta izmaksas.

EPD

EPD ir standartizēts un trešo pušu pārbaudīts dokuments, kurā tiek ziņots par produkta ietekmi uz vidi. Tajā tiek novērtēts viss produkta dzīves cikls, nosakot tā oglekļa pēdu.

EPD ļauj ticami salīdzināt produktus, kas pilda vienu un to pašu funkciju. Daudzi Uponor produkti jau ir ieguvuši EDP apstiprinājumu, tādā veidā nodrošinot to pārredzamību saistībā ar ietekmi uz vidi. 

Gatavi mērķrādītājam 55%

ES ir izvirzījusi sev saistošu mērķi – līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Kā starpposmu mērķa sasniegšanā ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55%.
The “"Gatavi mērķrādītājam 55%"” ir priekšlikumu kopums ES tiesību aktu pārskatīšanai un atjaunināšanai, kas nodrošina jaunās politikas un tiesību aktu atbilstību 2030. gada un turpmākajiem klimata mērķiem. Tajā ir iekļautas arī vairākas jaunas iniciatīvas.
Ar Uponor Blue jūs esat uz pareizā ceļa, lai sasniegtu oglekļa emisiju samazināšanas mērķi par 55% līdz 2030. gadam un oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam.