Menu
Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Juridisks paziņojums

Piekļūstot Uponor globālā tīmekļa (www) lapām, Jums jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka šo vietni nedrīkstat izmantot. 

Autortiesības uz šo globālā tīmekļa lapu saturu pieder korporācijai Uponor. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas ar šo juridisko paziņojumu, tiek paturētas. Jebkuras satura daļas reproducēšana, nodošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādā veidā bez korporācijas Uponor iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot turpmāk noteiktos gadījumus. Uponor ļauj Jums pārlūkot šīs lapas vai izveidot kopijas vai izvilkumus Jūsu personīgajiem nekomerciāliem informatīviem mērķiem. Atsevišķiem elementiem korporācijas globālā tīmekļa lapās var tikt piemēroti turpmāk noteiktie nosacījumi. 

Šī vietne un tās saturs tiek nodrošināts kā pakalpojums ikvienam, kurš interesējas par Uponor. Uponor negarantē, ka lapās nebūs kļūdu vai ka tās būs pieejamas bez traucējumiem. Korporācija Uponor patur tiesības pārskatīt lapas vai atsaukt piekļuvi tām jebkurā laikā. 

Attiecībā uz šīs vietnes saturu netiek sniegta nekāda veida garantija. Ne korporācija Uponor, ne arī kāds no tās koncerna uzņēmumiem nav atbildīgs par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas izriet no šī pakalpojuma izmantošanas vai neizmantošanas. 

Uponor var iekļaut saites uz citām interneta lapām. Pirms šo vietņu lietošanas Jums jāpārskata šādu vietņu izmantošanas noteikumi un tiem jāpiekrīt. Korporācija Uponor nekontrolē konkrētās vietnes saturu, un tā neuzņemas nekādu atbildību par šādā vietnē izveidotu vai publicētu materiālu. Turklāt saite uz vietni, kas nav saistīta ar Uponor, nenozīmē, ka Uponor apstiprina vietni vai tajā minēto informāciju, produktus vai pakalpojumus. 

Uponor ir korporācijas Uponor reģistrēta preču zīme. Uponor produktu nosaukumi ir vai nu Uponor preču zīmes, vai reģistrētas preču zīmes. Šajā vietnē minētu citu produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. 

Piekļūstot šai vietnei, Jums netiek piešķirta nekāda veida licence vai tiesības izmantot jebkuru šajā vietnē iekļauto grafisko materiālu bez Uponor vai īpašnieka – trešās puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.