Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Juridiskā informācija

Drošības, kvalitātes, vides un enerģijas pārvaldības politika

Vīzija

Kļūt par atzītu ilgtspējīgu būvniecības un infrastruktūras risinājumu līderi. 
 

Apņemšanās

Pārdomāti izmantot ūdeni, lai to saglabātu arī nākamajām paaudzēm. 
 

Vērtības

Savienot. Būvēt. Iedvesmot.

 

Mēs darbojamies saskaņā ar vērtībām:

 1. Visu, ko darām, darām klienta interesēs.
 2. Esam čakli un vienmēr meklējam labākos risinājumus dažādām situācijām.
 3. Nepārtraukti tiecamies uz rezultātu un esam atbildīgi par tā sasiegšanu.
 4. Sadarbojamies, ieklausāmies un mācāmies.
 5. Uzticamies un cienām viens otru, kā arī atvēlam laiku jautrībai.
 6. Meklējam un nodrošinām konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Mūsu vīzija, mērķis, vērtības un rīcības kodekss virza Uponor tuvāk ieinteresēto pušu cerībām.

Uponor darbinieku rīkojas un darbojas saskaņā ar mūsu vīziju, apņemšanos, vērtībām un ētikas kodeksu. Apņemšanās ievērot noteikumus un rīkoties atbildīgi ir visas uzņēmējdarbības pamatprincips. Veicot kvalitātes, vides, enerģijas, veselības un drošības vadības sistēmu nepārtrauktu uzlabošanu, mēs radām lielākas priekšrocības mūsu klientiem un citām ieinteresētām personām.

Mūsu darbinieku drošība un labklājība ir svarīgākais noteikums. Tā nav tikai juridiskā prasība.

 • Viens no svarīgākajiem drošības pasākumu aspektiem ir nodrošināt nekaitīgus un drošus apstākļus darbiniekiem.
 • Darbinieku veselība un drošība ir vadības prioritāte. Vienlaikus mēs sagaidām no darbiniekiem atbildību un līdzdarbošanos šo mērķus sasniegšanā atbilstoši viņu pienākumiem.
 • Darbinieku veselība un drošība vienmēr būs svarīgāka par ekonomiskajiem apsvērumiem.

Uz visām mūsu darbībām attiecas šādi kvalitātes principi:

 • Produktu un pakalpojumu kvalitāte sniedz mūsu klientiem gandarījumu. Mūsu veiksme ir atkarīga no viņu noteikto prasību pilnīgas un savlaicīgas izpildīšanas.
 • Tiek realizēta uzlabota akciju vērtība.
 • Integritāte raksturo mūsu attiecības ar ieinteresētām pusēm, piemēram, biznesa partneriem, darbiniekiem, akcionāriem un iedzīvotājiem.
 • Mūsu kvalitātes principu un mērķu sistemātiskai īstenošanai mēs attīstām sertificētu Kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar standartu ISO 9001.

Apņemšanās aizsargāt vidi ir galvenais jautājums visās mūsu aktivitātēs. Mēs attīstām sertificētu vadības sistēmu saskaņā ar standartiem ISO 14001 un ISO 50001, lai sistemātiski sasniegtu mūsu mērķus vides un enerģijas jomā, kā arī mūsu mērķis ir visu attiecīgo struktūrvienību un uzņēmumu ISCC Plus sertifikācija, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izejvielu pārredzamu un pārbaudītu izmantošanu. Šim nolūkam mēs:

 • Aprēķinam, novērojam un dokumentējam mūsu aktivitāšu ietekmi uz vidi.
 • Novērtējam veiktās procedūras un pienākumus, kā arī veicam nepieciešamo koriģējošo pasākumu īstenošanu.
 • Veicam pasākumus, lai novērstu piesārņojumu, samazinātu atkritumu daudzumu un saglabātu mūsu dabas resursus.
 • Atbalstam energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumu.
 • Nepārtraukti uzlabojam energoefektivitāti un nodrošinām nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķus enerģijas jomā.
 • Esam apņēmušies izpildīt ISCC prasības visās attiecīgajās struktūrvienībās un uzņēmumos.