Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Jauns izpildkomitejas loceklis, atjaunināta Building Solutions – Europe vadības struktūra

Uponor Corporation ieceļ Tomasu Fūru par galveno tehnoloģiju speciālistu

Kā būtisku soli savas stratēģijas virzībā uz priekšu Uponor Corporation paziņo par organizatoriskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

  • Tomass Fūrs (Thomas Fuhr) (M.Sc.) ieņem galvenā tehnoloģiju speciālista (CTO) un Izpildkomitejas locekļa amatu 
  • Jaunā Tehnoloģiju organizācija būs atbildīga par inovāciju, ilgtspēju, ražošanu un piegādes ķēdi

Aktīvāka pievēršanās klientiem Building Solutions – Europe organizatoriskajā struktūrā

Tomasu Fūru Uponor Corporation, kas atrodas Somijā, ir iecēlusi Tomasu Fūru (M.Sc., Mech. Eng., dzimis 1965. gadā) par galveno tehnoloģiju speciālistu (CTO) un Izpildkomitejas locekli. Viņš stāsies jaunajā amatā 2022. gada 1. oktobrī un vadīs jaunizveidotu Tehnoloģiju organizāciju, kuras uzdevums ir paātrināt inovācijas, kā arī veicināt ražošanas efektivitāti un piegādes ķēdes noturību. Tehnoloģiju organizācija sniegs operatīvu atbalstu Building Solutions – Europe nodaļai un pievērsīsies inovācijai un ilgtspējai visā pasaulē, vienlaikus arī veicinot sadarbību starp nodaļām ražošanas un piegādes ķēdes funkciju īstenošanā. T. Fūra darba vieta būs Vācijā, un viņš būs pakļauts Uponor Corporation priekšsēdētājam un izpilddirektoram Maiklam Rauterkus (Michael Rauterkus).
 
T. Fūram ir vairāk nekā 30 gadu profesionālā pieredze gan sanitārijas, gan autobūves nozarē. Viņš pievienojas Uponor, pārejot no Grohe AG, kur viņš ieņēma dažādus vadošus amatus kopš 2013. gada. Pavisam nesen viņš strādāja par vienu no izpilddirektoriem un bija atbildīgs par pētniecību un izstrādi, iepirkumu, piegādes ķēdi, kvalitāti, drošību un ražošanu. Pirms tam T. Fūrs vairāk nekā 20 gadus strādāja uzņēmumā Mercedes Benz, kur viņš vadīja komandas un uzlaboja procesus iepirkuma, pētniecības un izstrādes, kvalitātes, loģistikas un ražošanas jomā.
 
“Esmu gandarīts sveikt T. Fūru uzņēmumā Uponor un par to, ka Izpildkomitejas darbs tiks stiprināts ar viņa speciālajām zināšanām ražošanā. Līdz ar viņa pieņemšanu darbā Uponor ir ieguvis spēcīgu, progresīvi domājošu vadītāju, kurš pārzina visus ražošanas, piegādes ķēdes un inovācijas aspektus starptautiskā vidē. Viņa līderība būs svarīga ilgtspējīgas inovācijas, efektivitātes un noturības veicināšanā visā organizācijā,” norādīja Maikls Rauterkus. “Jaunajai Tehnoloģiju organizācijai, ko viņš vadīs, ir svarīga loma mūsu izaugsmes stratēģijā, jo tā uzlabos mūsu pievēršanos klientiem, ļaus izmantot ievērojamu potenciālu pētniecības un izstrādes jomā un veicinās vērtības radīšanu, nodrošinot darbības efektivitāti.”
 
Atjaunināta līderības un organizatoriskā struktūra Building Solutions – Europe nodaļā
 
Lai Building Solutions – Europe (BLD-E) nodaļa varētu vairāk pievērsties klientiem un sasniegtu komerciālu izaugsmi Eiropā un citos jaunos starptautiskos tirgos, BLD-E operatīvās funkcijas, ieskaitot ražošanu un piegādes ķēdi, tiks pārceltas uz uzņēmuma jauno Tehnoloģiju organizāciju, ko vadīs CTO Tomass Fūrs.

Turklāt Uponor plāno iecelt BLD-E vecāko priekšsēdētāja vietnieku, kurš ziņos priekšsēdētājam un izpilddirektoram Maiklam Rauterkus un būs atbildīgs par nodaļas komerciālajām funkcijām. Ar šo jauno vadības struktūru tiek aizstāta Building Solutions – Europe priekšsēdētāja funkcija, kas iepriekš bija Izpildkomitejas funkcija.

Atjauninātā organizatoriskā struktūra neietekmēs nodaļu ārējo ziņošanu par finansēm.