Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Ilgtspējīgu pārmaiņu vadīšana

Mums ir ilgstošas saistības nodrošināt ilgtspējību un mūsu vīzija ir būt ilgtspējīgu ūdens risinājumu līderiem. Mēs cenšamies turpināt ceļu ilgtspējīgu ūdens risinājumu izstrādē ēkām un infrastruktūrai, un ar piemēru virzīt būvniecības nozari uz "neto nulli". Mūsu produktu un pakalpojumu portfeļi ir izveidoti, lai reaģētu uz izmaiņām un izaicinājumiem nākamajās desmitgadēs.

Mēs izmantojam ESG ietvaru (vides, sociālās, pārvaldības), lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi un maksimāli palielinātu pozitīvo ietekmi uz darbiniekiem, klientiem, sabiedrību un kopienām. 

Mūsu galvenās saistības līdz 2027. gadam (Pašreizējais progress) 

75%

100%

100%

50%

CO2e* emisiju samazināšana salīdzinājumā ar 2019. gadu (1. un 2. joma) no izlietotās elektroenerģijas ir zaļa pārstrādāti procesa atkritumi produktu ir
ilgtspējīga alternatīva

(83%)

(98%)

(83%)

(1. pieejamie produkti)


*Oglekļa dioksīda ekvivalents, CO2e, ir metrika, lai salīdzinātu dažādu siltumnīcefekta gāzu emisijas, pamatojoties uz to globālās sasilšanas potenciālu.

Virzoties uz "neto nulli"

Mēs samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu piegādes tīklā. Esam definējuši skaidru ceļu kā līdz 2040. gadam sasniegt nulles neto līmeni.

Mūsu ilgtspējīgi ūdens risinājumi

  • Risinājumi ar zemu oglekļa emisiju
  • Augsta darbības efektivitāte
  • Atjaunojami vai pārstrādāti izejmateriāli
  • Garantēts produkta caurspīdīgums
Uponor produktu vides deklarācijas

Rūpes par mūsu darbiniekiem

Visā, ko darām, mēs noliekam cilvēkus pirmajā vietā. Mūsu darbinieki ir mūsu lielākais spēks un individuālās izaugsmes atbalstīšana ir mūsu privilēģija.

Pozitīva ietekme uz sabiedrību

Mēs vēlamies atbalstīt sabiedrību un kopienas, kurās darbojamies, ar dažādām globālām un lokālām iniciatīvām un projektiem.

Godīga uzņēmējdarbība

Mēs, Uponor, nodrošinām ētiskas biznesa kultūras caurspīdīgumu un atbalstām godīgas un uz sadarbību balstītas attiecības.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam noteikuši 7 būtiskus attīstības mērķus, kuru sasniegšana būs nozīmīgs ieguldījums.