Vi omtänker
vatten.

Byggbranschen har kommit överens om att halvera koldioxutsläppen till 2030. För att detta ska bli verklighet behövs innovationer som gör skillnad. Därför har vi bestämt oss för att omtänka vatten. Från och med nu kommer alla våra lösningar inom värme, vatten, kulvert och infrastruktur tas fram med syftet att minimera koldioxidutsläpp och hjälpa byggbolag att nå sina klimatmål. Först ut i detta initiativ är fyra lösningar där vi omtänkt flera branschstandarder.

Världens första biobaserade PEX-rör

Genom att tillverka rören i förnybart råmaterial minskas koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med vanliga PEX-rör.

Läs mer

Morgondagens tappvattensystem

Uppvärmning av tappvatten står för 30% av energiförbrukningen i flerbostadshus. Detta eftersom varmvatten cirkulerar dygnet runt. Med Combi Port värms tappvattnet istället upp lokalt vid varje lägenhet vilket minskar energiförbrukningen med 30%.

Läs mer

Kulvertrör med rymdteknik

En kulvertlösning som gör att vämre och vatten kan distribueras till och mellan byggnader med 60% lägre värmeförluster. Allt tack vare rymdisoleringen VIP - samma material som används till den internationella rymdstationen ISS.

Läs mer

Framtidens uppvärmning 

Golvvärme är en förutsättning för att lyckas bygga kommersiella byggnader och flerbostadshus med lågtempererad uppvärmning. Genom att sänka framledningstemperaturen har vi lyckats skapa en energibesparing på 22% och minska koldioxidutsläppen med 21% - utan att den upplevda temperaturen eller komforten försämras.

Läs mer

Breven till Sveriges
fem största byggbolag

När vi äntligen lyckades ta fram biobaserade VVS-rör ville vi självklart att de skulle användas.
Därför publicerade vi fem öppna brev till hållbarhetshjältarna på Sveriges fem största byggbolag.
I breven tipsade vi om våra nya rör som en hjälp på traven i deras ständiga hållbarhetsarbete.

Vi hjälper er att nå hållbarhetsmålen

Vill ni prata vidare om våra lösningar som hjälper er nå klimatmålen till 2030?
Kontakta oss så berättar vi mer om hur de kan användas i era byggprojekt.

Försäljningschef

Kim Berg

073-057 24 06
kim.berg@uponor.com
Affärsutveckling

Robin Holmström

076-135 13 71
robin.holmstrom@uponor.com