Uponor
Vårt engagemang

Vår färd mot koldioxidneutralitet

Våra avgränsade förbättringsområden.

Vi knogar på med att minska våra utsläpp

Vårt mål är glasklart: På Uponor spårar och minskar vi våra utsläpp av växthusgaser grundligt för att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Som ett delmål strävar vi efter att minska växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 70 % (omfattning 1 och 2) och med 20 % från vår leveranskedja (omfattning 3) senast 2027 jämfört med basåret 2019. Genom vårt agerande och våra åtaganden vill vi inte bara visa ambitionsnivån utan även uppmuntra andra att agera.

Vi utgår från vetenskapligt baserade mål på vägen mot att minska koldioxidutsläppen

Som förespråkare för FN-åtagandet, Global Compact Business Ambitions, om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över nivåerna före industrialismen, använder vi vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål på vår resa mot nollutsläpp. I början av 2021 var vi det första företaget i vår bransch att få ett verifierat godkännande från initiativet för vetenskapligt baserade mål för våra 1,5 °C-mål.

Dessa mål är 46 % i fråga om omfattning 1 och 2 och 14 % för omfattning 3 fram till 2030. Vi har uppmuntrats av våra resultat under de senaste åren och därför ställt upp ännu mer ambitiösa mål, och vi håller på att få externa valideringar även av dessa mål.

Vi har haft en aktiv roll på olika områden för att minska vår påverkan på miljön

Hur vi går före mot en mer hållbar framtid

Vår färd mot koldioxidneutralitet

Vi spårar och minskar systematiskt våra utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och har formulerat en tydlig färdplan och milstolpar på vägen.

Mål för hållbar utveckling

Vi har valt att följa FN:s utvecklingsmål och har identifierat fyra av dem som ger stor effekt.

Hållbara lösningar

Vi erbjuder lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål.