Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Byggnadslösningar

Flerfamiljshus

Moderna flerfamiljshus för urban levnadskomfort

Antalet människor på jorden ökar hela tiden och antalet megastäder med flera miljoner invånare blir allt fler. Därmed ökar efterfrågan på boyta. Den allt större bristen på resurser leder också till stora förändringar av vårt sätt att leva. Andra trender, som den digitala transformationen och en åldrande befolkning, innebär nya utmaningar för bostadshus och kontorsbyggnader. I framtiden kommer den urbana miljön i ännu högre grad att präglas av flerfamiljshus. Enfamiljshusen blir mindre viktiga i dessa miljöer. Med sina system för ren och säker tappvattendistribution, värme och kyla bidrar Uponor till högre livskvalitet.
uponor flerfamiljshus golvvärme

Uppvärmning och kylning

 • Osynliga, energieffektiva och hållbara lösningar
 • Hög komfort som ger en behaglig komfort i flerfamiljshus
 • Hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader
 • Passar utmärkt för användning av förnybar energi, särskilt i kombination med en värmepump
 • För flerfamiljshus kan värmesystemen enkelt integreras i byggnadsprocessen.

Bästa möjliga dricksvatten

 • Koncept för optimal och hygienisk tappvattendistribution
 • Kompletta lösningar för flerfamiljshus från en enda leverantör
 • Korrosionsfria system för moderna flerfamiljshus
 • Snabb och enkel installation
 • Teknisk support i alla faser
uponor flerfamiljshus tappvatten
uponor pre insulated pipes

Värmedistribution

 • Individuella anslutningar för varmvatten, dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
 • Anslutning mot t ex värmepump eller annan värmekälla
 • Tidsbesparande och effektiv installation även vid svåra markförhållanden
 • Användarvänlig och smart anslutningsteknik

Moderna flerfamiljshus installerar Uponor

Uponors lösningar uppfyller alla krav för effektiv byggnadsteknik i flerfamiljshus och säkerställer högsta komfort i hemmet. Serviceutbudet omfattar alla delar av ett projekt, från den inledande genomförbarhetsstudien till kundservice. I översikten visar vi några av våra lösningar för flerfamiljshus.

Moderna flerfamiljshus installerar Uponor

Här hittar du en översikt över alla systemlösningar för andra typer av byggnader: