Uponor

Lösningar för alla byggnadstyper

Rent vatten, komfort och energieffektivitet för alla byggnader

Alla byggnader är olika i fråga om planering, design och användning. Uponors lösningar för energihantering, värme, vatten och ventilation är lika individanpassade som själva byggnaderna.

Flerfamiljshus- och hotellägare är intresserade av högkvalitativ och energieffektiv byggnadsteknik och så låga underhållskostnader som möjligt.

Många människor tillbringar större delen av dagen i kontorsbyggnader. En behaglig rumstemperatur är en viktig förutsättning för att de ska kunna arbeta effektivt. Vi på Uponor är medvetna om den betydelse lösningarna för värme och kyla har i detta sammanhang.

Värme, kyla och tappvatten till idrottsanläggningar och industribyggnader har länge ansetts vara oerhört energiintensiva och kostsamma verksamheter. För att sänka kostnaderna har Uponor, på områden som klimatteknik och värmelösningar, hittat sätt att använda förnybar energi eller spillvärme från industriprocesser.

Behagliga levnadsförhållanden i enfamiljshus

Uponor byggnadslösningar enfamiljshus
 • Uponors lösningar lämpar sig för både nybyggnationer och renoveringsprojekt
 • Jämn temperaturfördelning i hela rummet
 • Lägre energibehov tack vare effektiv reglering i byggnaden
 • Idealiskt för förnybara energikällor
 • Lösningar för dricksvatten säkerställer rent vatten och vattenskadesäkerhet

Lösningar för flerfamiljshus – tillförlitlighet och effektivitet

 • Effektiva byggnadsinstallationer är en långsiktig investering
 • Hållbara och energieffektiva lösningar
 • Ren och vattenskadesäker tappvattendistribution
 • Rätt energihantering kan minska primärenergibehovet med 25 procent
 • Byggnadsteknik som lämpar sig för både nyproduktion och ombyggnation

Uponor byggnadslösningar flerfamiljshus

Hållbar teknik för kontorsbyggnader

Uponor byggnadslösningar kontor
 • Med optimal VVS-teknik ökar byggnadernas attraktionskraft, vilket ökar värdet på fastigheten
 • Optimal användning av byggnadsstrukturens ytor med integrerade lösningar för värme och kyla
 • Lägsta möjliga energiförbrukning och högsta komfort med Uponors system för värmedistribution

Effektiva energikoncept och reglering för industrifastigheter

 • Energieffektiva värme- och kyllösningar
 • Konstant övervakning av temperatur och relativ luftfuktighet i hela fastigheten
 • Hög effektivitet och extremt låga underhålls- och servicekostnader
 • Flexibel användning tack vare anpassningsbara lösningar
 • VVS-system från en leverantör
Uponor byggnadslösningar industrilokaler

Hotellgästerna kan reglera inomhusklimatet i sina egna rum

Uponor byggnadslösningar hotell
 • De vitt skilda behoven hos olika gäster kan tillgodoses
 • Rent och vattenskadesäkert tappvatten
 • Värme och kyla kan justeras individuellt i varje enskilt rum, dygnet runt
 • Avancerad och modern styrning av inomhusklimat och VVS

Använd vårt breda utbud av tjänster:

Dokumentation

Dokumentation, installationsanvisningar och annan information om alla produkter.

Säljare i ditt område

Hitta en Uponor-säljare nära dig.

Tjänster

Dataprogram, felanmälan, offertförfrågan.