Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Byggnadslösningar

Kontorsbyggnader

Arbete på kontor

Många människor tillbringar större delen av dagarna tillsammans med andra i kontorsbyggnader där de arbetar i mötesrum, enskilda kontor eller öppna kontorsytor. Självfallet vill de ha en behaglig och produktiv arbetsmiljö. Kontorsbyggnaderna avspeglar dessutom alltid företagskulturen. Dessa särskilda behov ställer höga tekniska och designmässiga krav på miljöns kvalitet. I moderna kontor och administrativa byggnader är målet att medarbetarna ska ha bästa tänkbara förutsättningar att prestera effektivt på arbetet. Här spelar lokalerna, i synnerhet temperaturen och fuktigheten, en avgörande roll.
uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö

  • Använda golvvärmesystem för värme och kyla för den optimala rumstemperaturen
  • Hög komfort och energieffektivitet
  • Extremt tyst
  • Kan även byggas in i byggnadsstrukturen

Alltid rent dricksvatten

Dricksvatten är oerhört viktigt i byggnader där många människor samlas. Detta kräver ett rörledningsnät i perfekt skick, från inkommande ledning till tappkran.

uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Uponors lösningar ger en hälsosam och produktiv arbetsmiljö i kontorsbyggnader

Med Uponors lösningar får du kvalitet, en enkel installation och en ökning av fastighetens värde. Våra system kännetecknas av lång livslängd och kostnadseffektivt underhåll. Här visar vi några exempel på lösningar för kontor.

Uponors lösningar ger en hälsosam och produktiv arbetsmiljö i kontorsbyggnader

Här hittar du en översikt över alla systemlösningar för andra typer av byggnader: