Uponor
Byggnadslösningar

Industribyggnader

Framtiden finns i industrin

Under de kommande åren kommer industriproduktion över hela världen att sammanlänkas med modern informations- och kommunikationsteknik. För detta krävs smarta och digitalt sammankopplade system. Många kreativa krafter arbetar redan med framtida projekt för en hållbar, energibesparande värld. Dessutom blir nätverksfunktioner allt vanligare i byggnader, som kan styra sin tekniska byggnadsutrustning på ett självständigt sätt. Dessa reagerar automatiskt på påverkan från miljön och preferenser från innehavarna. Med sin portfölj av innovativa produkter och system är Uponor väl rustade att möta framtidens behov.
Uponor byggnadslösningar industrilokaler

Effektiva energikoncept för stora lokaler

  • Låga investerings- och driftkostnader
  • Tillförlitliga och beprövade produkter
  • Bästa tänkbara arbets- och produktionsmiljö
  • Största möjliga flexibilitet i utrymmesanvändningen

Alltid rent dricksvatten

Rent vatten och vattenskadesäkra dricksvatteninstallationer är oerhört viktiga i byggnader där många människor samlas. Detta kräver ett rörledningsnät i perfekt skick, från inkommande vatten till varje tappkran.

uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Industribyggnader med lösningar från Uponor

Våra lösningar uppfyller alla krav på effektiv byggteknik, speciellt för de specifika behoven hos industribyggnader. Översikten visar en del av lösningarna för industribyggnader.

Industribyggnader med lösningar från Uponor

Här hittar du en översikt över alla lösningar för andra typer av byggnader: