Uponor

Vi har undertecknat ett avtal med Raah Foundati från Mumbai i Indien

Rent vatten och sanitet för byarna i Indien

Raah Foundation arbetar för en holistisk utveckling för ursprungsbefolkningssamhällen i Indien genom att skapa självförsörjande system och lokala möjligheter. Uponor erbjuder sin expertis inom vatten och sanitet i olika projekt, med början i ”Project Malhar” som ska föra med sig hållbar förändring till samhällena Jawhar och Mokhada i Maharashtra, Indien där vattenbrist råder. Uponor bidrar till specifika områden, till exempel genom att stödja konstruktionen och reparationen av kontrolldammar, bygga och reparera brunnar och borrhål, samt skapa ytterligare vattenkällor för att förbättra livskvaliteten och hälsan i Indiens stamsamhällen. Uponor och Raah har redan fått godkännande från Maharashtras myndigheter och det inledande arbetet med den hydrogeologiska analysen av marken och konstruktionen för den allra första kontrollen påbörjades i februari 2022.
 
”Vi tittar kontinuerligt på hur vi, som ett globalt företag, kan anpassa våra företagsvärderingar till de större utmaningar som världen står inför i dag”, säger Dr. Karsten Hoppe, VD för Building Solutions Europe på Uponor. ”FN:s hållbara utvecklingsmål är en plan för att hantera dessa utmaningar och vi på Uponor ger vårt fulla stöd för fokuset på rent vatten och ordentlig sanitet för alla, överallt. Vi är därför glada att kunna stödja en sådan speciell organisation med så viktiga projekt.”
 
Dr Sarika Kulkarni, grundare av Raah Foundation, sa: ”Raah Foundation är stolta över att samarbeta med Uponor för att göra byar med ursprungsstammar i västra Indien vattenpositiva.
Vatten underbygger alla sociala problem och stödet från Uponor hjälper oss att bryta den onda cirkeln av extrem fattigdom, desperation och hjälplöshet samt främja en god cirkel av förändring, omvandling och tillväxt.


Så här stöder Uponor FN:s mål för hållbar utveckling
 
Uponors hållbarhetsagenda bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål (UN SDGs). Uponor har identifierat fyra viktiga hållbara utvecklingsmål där de kan bidra och göra skillnad: klimatåtgärder, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion samt rent vatten och sanitet.
 
Raah Foundation
 
Raah Foundation (www.raahfoundation.org/) är baserat i Mumbai och är en icke-statlig organisation som grundades 2011 med syftet att förbättra livet i fattiga byar i Indien genom att omdefiniera och leda om vattenanvändningen. Raah Foundations arbete har lett till en total vattenkapacitet på 907,5 miljoner liter per år i 95 olika byar, vilket säkerställer vattensäkerhet för 30 000 människor i stamsamhällena, som nu kan bo i sina byar utan att behöva migrera till städerna på grund av vattenbrist.

Ny vakuumventil för inomhusavlopp

Vår vakuumventil för inomhusavlopp - med en tilluftsventil som aktiveras vid undertryck och förblir stängd under övertryck och vid noll differenstryck.
 

Uponors cirkulära anläggning - En hållbar innovation

Vi kan stolt meddela att vi nu har världens första cirkulära anläggning för att återvinna PEX-rör. Våra PEX-rör kommer från och med nu kunna produceras baserat på 100% kemiskt återvunnet råmaterial som kommer från vår eget produktionsavfall.

50 år med PEX

Vi firar 50 år av att vara en del av miljontals människors liv genom att bidra till säkert dricksvatten och komfort. Idag har mer än 6 miljarder meter Uponor PEX-rör installerats i hela världen. Men det är bara början.