Uponor

Prestation återspeglar Uponors engagemang för hållbarhet

Uponor tilldelas betyget guld av Ecovadis

Uponor har tilldelats betyget guld av globala Ecovadis

Uponor har tilldelats betyget guld av den globala hållbarhetsvärderingsplattformen Ecovadis, vilket placerar Uponor bland de 6 % bästa av de 5 000 företag inom plastprodukttillverkningssektorn som utvärderats globalt.
 
– Våra kunder ställer allt högre krav på cirkulär ekonomi och sluten avfallshantering. Att hitta en lösning för återvinning av tvärbunden polyeten har varit en hög prioritet för oss. Tekniken innebär att bryta ner PEX-a till dess kemiska beståndsdelar och använda dessa för att producera ny råvara för bränsle- och råvaruproduktion. När detta material vidareförädlas till ny plastråvara skapar vi ett slutet kretslopp i vår rörtillverkning, säger Shima Holder, hållbarhetschef på Uponor AB.
 
Uponors hållbarhetsagenda syftar till att maximera vår positiva inverkan på kunder, anställda och samhället, samtidigt som vi minimerar vårt eget miljöavtryck. Agendan skapades 2022 tillsammans med våra kunder, Uponorians och andra nyckelintressenter. I våra intervjuer med intressenter kom tre ämnen upp: klimatåtgärder, cirkularitet och transparens. Vi tar upp dessa tre ämnen i vår nya hållbarhetsagenda och strävar efter konkreta och mätbara mål.
 
– Utmärkelsen från Ecovadis är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Med vår cirkulära anläggning i Virsbo har vi skapat en process för att bryta ner PEX-a så det kan återanvändas till att bli nya rör. Vad vi arbetar med nu är att skapa en process så vi kan ta tillbaka gamla rör när husen rivs eller renomveras och på så sätt skapa ett komplett cirkulärt byggande med våra produkter”, sager Robert Molund, VD för Uponor AB.
 
EcoVadis är en samarbetsplattform som tillhandahåller hållbarhetsbetyg och prestandaförbättringsverktyg för globala leveranskedjor. Ecovadis bedömer företags policyer och åtgärder samt deras publicerade rapportering relaterad till miljö, arbete, etik och hållbar upphandling och mänskliga rättighete och mänskliga rättigheter. Ecovadis metodik är baserad på de internationella standarderna från Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) och ISO 26000.

Uponor Premium Installer Event 2023

Årets häftigaste fest - Uponor Premium Installer Event 2023

Nu har årets Uponor Premium Installer Event gått av stapeln. Fredagen den 29 september firades det på Steam Hotel i Västerås, med fokus på våra Premium Installer. Ett fantastisk event i en magnifik miljö som bjöd på en härlig stämning under hela kvällen.
 

Nyhet - Förlängt Grenrör för Uponors Inomhusavlopp Decibel

Nu finns ett förlängt grenrör tillgängligt i dimension 110 för det ljuddämpande systemet Decibel. Grenröret är förlängt med 120 mm nedtill för att lätt kunna anpassas till olika bjälklag och lösningar med brandgenomföring. Grenröret har samma goda ljuddämpande egenskaper som övriga Decibel-sortimentet. Fullt kompatibelt och kan naturligtvis också användas ihop med Uponors gråa HTP-system

RSK-nummer: 2831814
 

Ny styr- och reglerventil

Den nya styr- och reglerventilen är anpassad för att kunna anslutas direkt mot våra golvvärmefördelare. Du kan då få en zonreglering av alla anslutna golvvärmeslingor. Självklart kan ventilen även användas som en fristående regler- och styrventil. Handratten på styrventilen kan ersättas med ett Vario PLUS styrdon för elektronisk reglering.

Ventilerna levereras i set.

RSK nummer: 4931000

Ny vakuumventil för inomhusavlopp

Vår vakuumventil för inomhusavlopp - med en tilluftsventil som aktiveras vid undertryck och förblir stängd under övertryck och vid noll differenstryck.