ТП Uponor GmbH - България
Таванно отопление и охлаждане

Активиране на бетонната сърцевина Contec

Иновативни, устойчиви и икономични

Uponor Contec използва топлинната маса на бетонната конструкция на сграда чрез инсталиране на тръби, които могат да транспортират отоплителна и охлаждаща вода. Тавани, под и стени ще бъдат използвани за охлаждане и за подпомагане на отоплението на сградата. Вградените тръби използват бетонната маса за съхраняване и обмен на топлинна енергия. Uponor Contec не е климатична система и не заменя подходящата вентилационна система. Но тъй като може да се справи с базови натоварвания,

Uponor Contec свежда конвенционалните системи за свеж въздух до хигиеничния здравословен минимум и позволява идеален и продуктивен вътрешен климат. Тя е невидима, безшумна и без въздушни течения. Температурата на работа на системата е близка до околната температура. По този начин системата Uponor Contec може да бъде идеално комбинирана с възобновяеми енергийни източници.

Uponor Contec TS разширява активирането на бетонната повърхност така, че да включва „термично гнездо“, което позволява елементите за охлаждане/отопление и/или компенсация на пиковите товари да се окачват директно от бетонния таван. Системата има автоматично заключващо устройство. Това означава, че допълнителните окачени елементи могат да бъдат свързани на по-късен етап, без преди това да се налага източване на системата. Uponor Contec TS се монтира директно върху кофража на подовата плоча и се бетонира заедно с разпределителните линии.

В заключение системата Uponor Contec е икономична поради по-ниски инвестиции, разходи за поддръжка и ниски разходи през целия жизнен цикъл. Спестяванията могат да бъдат постигнати по време на строителната фаза и по време на експлоатационния живот на сградата – принос към устойчивостта.

Области на приложение:

 • Лъчисто отопление и охлаждане в охладени тавани за основни товари в търговски сгради
 • TABS се превърна в стандарт за новопостроени офиси за охлаждане
 • Идеално в комбинация с механични и/или естествени вентилационни системи
 • Може да се използва с възобновяеми енергийни източници
 • Икономически ефективно поради по-ниски инвестиционни разходи, разходи за поддръжка и ниски разходи за жизнения цикъл

Основни предимства:

 • Uponor Contec и Contec ON са интегрирани в структурата на сградата и активират топлинната маса на сградата за отопление и охлаждане
 • Поддържа сертификатите за устойчивост на сгради, напр. LEED, BREEAM и DGNB
 • TABS работи безшумно
 • Ниска инвестиция и енергийно ефективна работа
 • Оптимизирано използване на възобновяеми енергийни източници
 • Без ограничения в дизайна на помещенията
 • Надеждна и доказана система Uponor, инсталирана в над 1000 сгради от 1997 г. насам
 • Система почти без поддръжка

Спецификации за различни системи Uponor TABS

Прегледайте или изтеглете брошури за TABS Термично активирани сградни системи

Uponor Contec

Uponor Contec

Sales folder

PDF 10 MB
Uponor Contec

Uponor Contec

Technical information

PDF 937 KB
Uponor Contec

Uponor Contec

Product Information

PDF 123 KB
Uponor Contec compendium

Uponor Contec compendium

Product information and hand book

PDF 7 MB
Uponor Contec: why select TABS

Uponor Contec: why select TABS

Sales information

PDF 1 MB
Uponor life cycle cost comparison TABS versus other HVAC systems

Uponor life cycle cost comparison TABS versus other HVAC systems

Sales information

PDF 1 MB
Uponor Contec design basics

Uponor Contec design basics

Technical information for design planning

PDF 1 MB
Uponor Contec construction methods

Uponor Contec construction methods

Technical information for planning

PDF 1 MB
Uponor Contec tender texts

Uponor Contec tender texts

Technical information for planning - tender texts

PDF 567 KB

Изберете таванна система за отопление и охлаждане на Uponor според вашите индивидуални изисквания

Uponor Renovis

 • Състои се от гипсокартон с дебелина 15 мм, в който тръбите на Uponor вече са интегрирани
 • Монтаж на всички таванни повърхности
 • Препоръчва се свързване в разпределителна система тип Tichelmann

Uponor Thermatop M

 • Таван за отопление и охлаждане на водна основа
 • Голямо разнообразие от възможности за приложение и дизайн
 • Бърза инсталация без инструменти
 • Стандартизирани панели
 • Закачване на фиксиращите релси в CD профилите на таванната конструкция

Uponor Fix 9.9

 • Може да се използва за отопление и охлаждане
 • Система за бърз реакция поради тънките слоеве мазилка