Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Таванно отопление и охлаждане

Система за сух монтаж Renovis

Бърз монтаж на тавана и максимална гъвкавост

Uponor Renovis за гипсокартон се състои от 15 мм гипсокартонена плоскост, в която PE-Xa тръбата от висок клас на Uponor е е предварително вградена. Елементите могат да бъдат монтирани като гипсокартонени плоскости върху тавани от почти всякакъв вид, използвайки конструкции от профили 27/60 CD, налични на пазара. Това означава, че няма нужда от сложна разрушителна работа. Съответно съществуващите имоти могат да бъдат бързо реновирани, докато се използват едновременно. След като фугите са запълнени и изравнени, елементите Uponor Renovis могат да бъдат обработени веднага.

Uponor Renovis също така позволява отделните стаи да бъдат отоплявани чрез система за лъчисто отопление, интегрирана в съществуващата високотемпературна система с радиатори. Това означава, че няма нужда да се заменя съществуващата отоплителна система, която позволява да бъде адаптирана индивидуално към нуждите на потребителя, съобразно нуждите. Това намалява разходите и също така позволява огромна свобода на проектиране при реновиране на отделните помещения. Свързването на системата с обикновен колектор на Тихелман също улеснява работата на инсталаторите, когато става въпрос за подредбата на отоплителните кръгове, настройката и монтажа.

От друга страна, Uponor Renovis може да се монтира и като система за стенно охлаждане.

uponor renovis

Накратко за Uponor Renovis за тавани

  • Монтаж на всякакви таванни повърхности
  • Интеграция на вентилация, светлинни източници, електрически устройства
  • Комфорт в стаята при ниски температури на отоплителната система