ТП Uponor GmbH - България

Uponor Smart Aqua монтажна шина 2m - Минимално време за изпълнение 2 седмици

Uponor Smart Aqua монтажна шина 2m - Минимално време за изпълнение 2 седмици
Част №1057844
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 210
Мерна единицабр
дължина_L2000 mm
Z_измерване_K75 mm