Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
VORES FORPLIGTELSE TIL SDG

FN's mål for bæredygtig udvikling

Fire fokuserede mål for et meningsfuldt bidrag.

Vores miljødagsorden bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling

Mens vi er meget positive overfor alle 17 FN mål for bæredygtig udvikling (SDG - Sustainable Development Goals), har vi identificeret fire væsentlige mål, hvor vi virkelig mener vi kan gøre en forskel:
Rent vand og sanitet. Anstændige jobs og økonomisk vækst. Ansvarligt forbrug og produktion, samt klimaindsats.

Bevarelse af vandressourcer

 • Beskyttelse af vandressourcer
 • Reducering af vandaftrykket
 • Bedre udnyttelse af sekundære vandkilder
 • Etablering af en modstandsdygtig vandværdikæde
 • Udvikling af løsninger for at sikre det højeste niveau af vandkvalitet

Værdsætning af mennesker

 • Vores medarbejderes sikkerhed og trivsel
 • Fremme af mangfoldighed og inklusion
 • Større gennemsigtighed i vores forsyningskæde
 • Skabelse af vækst og stabile økonomiske resultater

Beskyttelse og genanvendelse af ressourcer

 • Omstilling til cirkulær økonomi
 • Være førende i vores branche inden for omstilling til vedvarende, affaldsbaserede og genbrugte råvarer
 • Fuld gennemsigtighed om vores produkters miljømæssige fodaftryk

Klimainitiativer

 • Tilsagn om at begrænse den globale temperatur-stigning til 1,5 ºC
 • Systematisk reducering af emissioner i forbindelse med vores aktiviteter, og baning af vores kurs mod CO2-neutral drift
 • Udvikling af løsninger til reducering af vores kunders drivhusgasemissioner

Uponors bidrag til FN's mål for bæredygtig udvikling

Sådan baner vi vejen til en mere bæredygtig fremtid

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi sporer og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret fire mål, vi mener har en betydelig effekt.