Menu
Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Blue is the new green

Uponor on keskonnasäästlike ehitusmaterjalide tootmises nii ärilistel, elamute kui ka taristutega seotud eesmärkidel esirinnas. Keskonnahoid on meie missiooni, visiooni ja strateegia keskne osa. 
 
Seetõttu oleme loonud Uponor Blue tootesarja. Uponor Blue tooted aitavad teil saavutada eesmärgid, mis puudutavad keskkonnasäästu ja CO2 jalajälje vähendamist.  
 
Uponor Blue sarjas pakutavad tooted vastavad samadele standarditele ja nõuetele ning nende töökindlus on sama, mis traditsioonilistel toodetel. Tootmise meetodid ja CO2-tase on kinnitatud ISCC sertifitseerimiskava ja toote keskkonnadeklaratsiooniga.  
 
Valides Uponor Blue tooteid, võite olla kindel, et teete tuleviku keskkonna jaoks õige otsuse. Sinine on Uponori tunnusvärv ja me kasutame seda, et tõsta esile meie pühendumust puhtamale tulevikule. Uponori puhul on sinine uus roheline.  
 
Lisaks on Uponor Blue tooted kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, mis hõlmavad endas näiteks kliimameetmeid, puhast vett ja kanalisatsiooni ning vastutustundlikku tarbimist ja tootmist. 
Uponor Blue abil püsite õigel kursil, vähendamaks CO2-heidet 2030. aastaks 55% võrra. Selle eesmärgi – „Fit for 55“ – on seadnud EL ja see on vaheetapp meie teekonnal CO2-neutraalse Euroopa suunas. 

Tulevik on ainult keskkonnasõbralike toodete päralt. Seda põhimõtet mitte järgides, tõrjutakse sind turult välja.
- Michael Rauterkus, Uponor Corporationi president ja tegevjuht

Rohkem eesmärgist "Fit for 55"

Uponor muudab linnad Siniseks

Euroopa Liidu süsiniku jalajälje vähendamise eesmärgid aastaks 2030 valavad vundamendi süsiniku neutraalsuse saavutamiseks Euroopas aastaks 2050. Uponor Blue tooted aitavad teie ettevõttel jõuda enda jätkusuutlikkuse eesmärkideni ning ehitada keskkonnasõbralikke linnasid. Koos muudame linnas Siniseks!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Esimene Uponor Blue toode

Ultra Rib 2 Blue on esimene kanalisatsioonitoru, millel on 70% väiksem süsiniku jalajälg. Selle eesmärgini jõuti kasutades tootmisel enam kui 50% ulatuses sertifitseeritud taaskäideldud toormaterjali.


Sinine on uus Roheline

Uponor Blue toodetele on omane jätkusuutlikkus. Seda kas kasutades tootmisel taaskäideldud või taastuvaid materjale või saavutades säästu läbi parema vastupidavuse ja omaduste.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue on mõeldud kas era- või ärihoonetele. PEX Pipe Blue on esimene bio-baasil valmistatud PEX toru turul, millel on kuni 88% väiksem süsiniku jalajälg.


40% toodetest on Uponor Blue

Aastaks 2025 vastab 40% eie toodetest Uponor Blue nõuetele ning nende tootmine on täielikult läbipaistev EPD sertifikaatidega.


Oleme jõudnud enda eesmärkideni

Aastaks 2030 on kõikidel meie toodetel EPD sertifikaadid ning kõik on Uponor Blue tooted. Oleme saavutanud enda keskkonnahoiu eesmärgid.

Mis muudab Uponor Blue tooted jätkusuutlikuks?

Uponor Blue tooted võivad olla jätkusuutlikud erineval moel: kas koostises on kasutatud taastuvaid või taaskasutatavaid materjale või tooted pakuvad tänu paremale töökindlusele ressursisäästu. Lisaks sellele, et Uponor Blue aitab teil saavutada süsiniku vähendamise eesmärke, vastab see ka samadele standarditele, nõuetele ja tagavad samasuguse töökindluse nagu traditsioonilised tooted.
 
Pakume andmete täielikku läbipaistvust, et saaksite veenduda meie toodete jätkusuutlikkuses. Tänu sellele on teil lihtsam näidata oma projekti positiivset mõju. Kõik meie jätkusuutlikud lahendused on sõltumatult valideeritud kolmandate osapoolte sertifikaatidega. Tänu toote keskkonnadeklaratsioonidele (EPD-d) ja sertifitseerimiskavale „International Sustainability & Carbon Certifications“ (ISCC Plus) („Rahvusvaheline jätkusuutlikkuse ja süsiniku sertifitseerimine“) teate kindlalt, mil määral vähendate süsiniku jalajälge, kui valite Uponor Blue tooteid.

Massibilanss

Massibilansi meetod on üks lihtsamaid ja kulutõhusamaid meetodeid, kuidas taristu toodete tootmises vähendada süsiniku jalajälge.

See seisneb fossiilse tooraine osalises asendamises taastuva lähteainega, mida saab jälgida esimeste kogumispunktideni. See võimaldab järk-järgult üle minna fossiilsetelt toorainetelt taastuvatele toorainetele ega mõjuta väga suurel määral toote maksumust.

EPD

EPD on standarditud ja kolmanda osapoole kontrollitud dokument, milles on esitatud toote keskkonnamõju. See hindab toote kogu eluringi, et teha kindlaks selle süsiniku jalajälg.

EPD võimaldab usaldusväärselt võrrelda sama funktsiooni täitvaid tooteid. Uponoril on juba paljud tooted EPD-ga valideeritud, et anda nende keskkonnamõjudest aru läbipaistval viisil.

Fit for 55

Euroopa Liit on seadnud endale siduva eesmärgi saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Vaheetapina selle eesmärgi suunas tahab EL 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside kogust vähemalt 55% võrra.
Pakett “Fit for 55” on ettepanekute kogum vaadata läbi ja uuendada EL-i õigusakte veendumaks, et uued eeskirjad ja seadused on kooskõlas 2030. aasta ning kaugema tuleviku kliimaeesmärkidega. Pakett sisaldab ka mitut uut algatust.
Uponor Blue abil olete õigel kursil, saavutamaks 2030. aasta eesmärk vähendada CO2-heidet 55% võrra ning CO2-neutraalsus aastaks 2050.