Menu
Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Õigusteave

Külastades Uponor Corporationi või tema tütarettevõtete’ (edaspidi “Uponor”) veebisaiti aadressil www.uponor.com või mis tahes selle alamsaite (edaspidi ühiselt “Sait”), nõustute järgmiste tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, palume Saiti mitte kasutada.

Uponor Corporation omab Saidi sisu suhtes autoriõigust. Kõik õigused, mida ei ole käesolevaga selgesõnaliselt antud, on kaitstud. Mis tahes sisu osa reprodutseerimine, ülekandmine, levitamine või salvestamine ilma Uponori kirjaliku loata on keelatud. Uponor lubab aga Saiti sirvida või teha Saidi lõikudest koopiaid isiklikuks informatiivseks mitteäriliseks tarbeks, kui igasugune selline koopia sisaldab kõiki märkuse aitoriõiguse või muu omandiõiguse kohta ja mis tahes loobumisklausleid. Individuaalsete Saidi osade kohta võivad kehtida omaette tingimused.

Saiti ja selle sisu pakutakse teenusena kõigile Uponorist huvitatutele. Saidi sisu pakutakse alusel ”nagu on”. Saidi sisu suhtes ei anta mingit garantiid. Uponor ei garanteeri, et Sait on tõrkevaba või katkematult kättesaadav. Uponor jätab endale õiguse igal ajal Saiti muuta või sellele juurdepääsu keelata.

Sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida omavad ja käitavad kolmandad isikud. Enne nende kasutamist peate kasutamisreeglid läbi vaatama ja nendega nõustuma. Uponoril ei pruugi olla võimalust selliste veebisaitide sisu kontrollida ja Uponor ei võta endale mingit vastutust teabe, toodete või materjali eest, mille on loonud kolmandad isikud, kelle linke Sait sisaldab. Pealegi ei tähenda link kolmanda isiku veebilehele seda, et Uponor toetab või esindab sellist kolmanda isiku veebilehte või teavet, tooteid või teenuseid, millele sellisel kolmanda isiku veebilehel viidatakse, või annab nende suhtes mingeid garantiisid.

Uponor ei vastuta mingite otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või tagajärjeliste kahjude, kaotuste, kulude või saamata jäänud tulude eest, mis tulenevad Saidi kasutamisest või võimetusest Saiti kasutada või on selle kasutamise või võimetusega seotud.

Kaubamärk “Uponor” on Uponor Corporationi registreeritud kaubamärk. Uponori tootenimed, logod ja muud identifitseerimissümbolid on kas Uponori kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sait võib sisaldada teiste toodete ja ettevõtete nimesid, mis võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed. Teie juurdepääs Saidile ei anna teile mingit litsentsi või õigust Saidil olevate graafikaelementide, logode või märkide kasutamiseks ilma Uponori või kolmanda osapoole omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.