Menu
Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Oluline teave endistele Uponori töötajatele

5. novembril 2022 tabas Uponori küberrünnak, mis mõjutas meie tegevust Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Uponor asus olukorra uurimiseks ja parandamiseks viivitamatult tegutsema. Asjaga seotud pressiteade avaldati 7. novembril 2022 ja 18. novembril 2022.


Uurimise põhjal on viiteid Uponori töötajate isikuandmetega seotud rlekkest. Kahjuks võib see mõjutada ka endiste Uponori töötajate isikuandmeid. Puuduvad otsesed tõendid selle kohta, et isikuandmed on avalikult avaldatud, kuid see on potentsiaalne oht.
 
Uponor töötab väsimatult selle nimel, et taastada mõjutatud andmete turvalisus ja jälgida võimalikke arenguid selles.
 
Käesoleva teatega teavitame kõiki Eesti Uponoris töötanud isikuid küberrünnakust tingitud isikuandmetega seotud rikkumisest. Rikkumine on seotud isikuandmetega, mida Uponor töötleb töötaja töötamise ajal töösuhte korraldamise eesmärgil.
 
Et kaitsta oma isikuandmeid pahatahtliku kasutamise eest juhul, kui andmed muutuvad küberrünnaku tõttu üldkasutatavaks, soovitame järgida Uponori kohalikel veebisaitidel olevaid juhiseid.
 
Kui teil on rikkumise või isikuandmete kaitsmise kohta lisaküsimusi, võtke ühendust aadressil privacy@uponor.com.
 
Ennetavad tegevused isikuandmete turvalisuse parandamiseks

Oma andmete turvalisuse parandamiseks saate regulaarselt teha järgmisi individuaalseid ennetavaid meetmeid.
  • Kasutage paroolide parimaid tavasid. Ärge jagage oma paroole, kasutage iga teenuse puhul erinevaid paroole ja aktiveerige võimalusel mitmefaktoriline autentimine. See vähendab ohtu, et pahatahtlikud ründajad saavad teie andmeid kasutada.
  • Muutke oma paroolid erakontodel, kui olete kasutanud sama parooli Uponoriga seotud rakendustes. Kui muudate parooli, muutke see täielikult. Ärge lisage ega muutke vaid mõnda tähte, numbreid või sümboleid.
  • Kaaluge paroolihalduri (nt Keeper, 1Password, LastPass) kasutamist.
  • Olge tundmatute manuste ja linkidega, sotsiaalmeedia ühenduste taotluste ja muu sarnasega ettevaatlik.
  • Tundmatute tehingute tuvastamiseks on alati hea tava kontrollida oma finantsaruandeid jms. Kahtlaste tehingute märkamisest teavitage koheselt oma finantsasutust.
  • Kaaluge oma identiteedi kasutamise jälgimiseks konkreetsete teenuste kasutamist, kui sellised teenused on teie riigis saadaval.