Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Toote tagasikutsumine: Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-23-B-W – tootekood: 1078304.

UPONOR FLUVIA T PUMBAGRUPP PUSH-23-B-W tootekood 1078304, mida kasutatakse põrandküttelahendustes paigaldatuna kollektorkappi, tarnitud ajavahemikul 1.10.2022 kuni 22.02.2023 (kogus Euroopas 2500 pumbagruppi), võib sisaldada defektset juhtmestikku, mis erandlikel juhtudel võib tekitada elektrilöögi ning põhjustada tõsise kehavigastuse.

Toodet ei tohi ühendada elektrivõrku. Pumbagrupi tootjaks on Uponori tarnija Afriso-Euro-Index GmbH (“Afriso”). Palume kõigil klientidel tagastada toode aadressile Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811, Tallinn, Eesti.

Juhul kui mainitud toode on juba paigaldatud, ühendatud elektrivõrku ning töötab häireteta, on pumbagrupp kasutamiseks ohutu ning selle tagastamine pole vajalik.

Rohkem infot: klienditeenindus@uponor.com, tel. 6052089.