Uponor
Tõhus viis reovee puhastamiseks

Kahesüsteemne reoveesüsteem

Tualetivesi kogumismahutisse ja hallvesi pinnaspuhastisse või hallveefiltrisse.

Kahekordse drenaaži süsteemis juhitakse tualetivesi eraldi kanalisatsiooniga tühjendatavasse suletud mahutisse. Väikeste veekoguste puhul võib suletud mahutit kasutada ka reoveemahutina. Suletud mahuti peab olema absoluutselt lekkekindel ja tugeva konstruktsiooniga, kuna see peab vastu pidama muutuvatele ja nõudlikele pinnasetingimustele.

Vastupidav Uponori suletud mahuti on vaid 1,5 meetri kõrgune, mis võimaldab seda paigaldada ka keerulisele maastikule. Uponori ankurdussüsteem hoiab mahutit kindlalt paigas. Kaevekoht tuleb kuivendada. Vajadusel saab ühendada kaks 5,3 m³ suurust suletud mahutit, mis annab paagile suurema mahu.

Reo- ja hallivee käitluse materjalid

Kanalisatsiooni valimise juhend

Kanalisatsiooni valimise juhend

Üldmaterjal eramu ja suvila kanalisatsioonisüsteemi valiku hõlbustamiseks (SOOME KEELES)

PDF 4 MB