Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Imamės tvarių pokyčių

Jau ilgą laiką esame įsipareigoję siekti tvarumo, o mūsų vizija - būti tvarių vandens sprendimų lyderiais statybų pramonėje. Siekiame ir toliau būti tvaraus vandens sprendimų pastatams ir infrastruktūrai pionieriais ir savo pavyzdžiu vesti statybų pramonę link "grynojo nulio". Mūsų gaminių ir paslaugų asortimentas sukurtas taip, kad turėtume laisvę greitai reaguoti į ateinančių dešimtmečių pokyčius ir iššūkius.

Naudodamiesi ESG (aplinkosauga, socialinė sritis, valdymas) sistema, stengiamės kuo labiau sumažinti savo poveikį aplinkai ir padidinti teigiamą poveikį savo darbuotojams, klientams, visuomenei ir bendruomenėms, kuriose ir dėl kurių dirbame.

Mūsų svarbiausi įsipareigojimai iki 2027 m. (dabartinė pažanga)

75%

100%

100%

50%

išmetamo CO2e* emisijų kiekio sumažinimas, lyginant su 2019 m. (1 ir 2 sritys) suvartojamos elektros energijos yra žalioji perdirbtos gamybos proceso atliekos produktų asortimento sudaro tvarios alternatyvos

(83%)

(98%)

(83%)

(1-ieji produktai 
pasaulyje)


* Anglies dioksido ekvivalentas (CO2e) - tai įvairių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų teršalų kiekio palyginimo, pagal jų globalinio atšilimo potencialą, rodiklis.

Judame link "grynojo nulio" statybų pramonės

Stebime ir sistemingai mažiname išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visoje savo vertės grandinėje. Nustatėme aiškų kelią ir ambicingus etapus, kad galėtume rodyti pavyzdį ir iki 2040 m. pasiekti, kad mūsų veikla būtų visiškai neutrali aplinkosauginiu atžvilgiu.

Rūpinamės savo darbuotojais

Viską, ką darome, pirmiausia skiriame žmonėms. Mūsų darbuotojai yra didžiausia mūsų stiprybė, o asmeninio augimo palaikymas - mūsų privilegija.

Teigiamas poveikis visuomenei

Įvairiomis pasaulinėmis ir vietinėmis iniciatyvomis bei projektais norime atsidėkoti visuomenei ir bendruomenėms, kuriose dirbame.

Vykdome verslą teisingai

Užtikriname etinės verslo kultūros skaidrumą ir skatiname sąžiningus ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius.

JT darnaus vystymosi tikslai

Nustatėme 7 esminius vystymosi tikslus, prie kurių iš tiesų galime prisidėti savo veiksmais ir vertybėmis.