Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva
MŪSŲ ĮSIPAIREIGOJIMAI SIEKIANT TVARUMO TIKSLŲ

JTO tvaraus vystymosi tikslai

Septyni tikslai prasmingam indėliui statybų pramonėje

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) - tai visuotinis raginimas imtis veiksmų siekiant panaikinti skurdą ir nelygybę, apsaugoti mūsų planetą ir užtikrinti, kad visi turėtų lygias teises į sveikatą, teisingumą ir gerovę. Nors palaikome visus 17 JT darnaus vystymosi tikslų, išskyrėme septynis pagrindinius tikslus, prie kurių įgyvendinimo prisidedame visoje savo veikloje.


Judame link "grynojo nulio" statybų pramonės

Stebime ir sistemingai mažiname išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visoje savo vertės grandinėje. Nustatėme aiškų kelią ir ambicingus etapus, kad galėtume rodyti pavyzdį ir iki 2040 m. pasiekti, kad mūsų veikla būtų visiškai neutrali aplinkosauginiu atžvilgiu.

Rūpinamės savo darbuotojais

Viską, ką darome, pirmiausia skiriame žmonėms. Mūsų darbuotojai yra didžiausia mūsų stiprybė, o asmeninio augimo palaikymas - mūsų privilegija.

Teigiamas poveikis visuomenei

Įvairiomis pasaulinėmis ir vietinėmis iniciatyvomis bei projektais norime atsidėkoti visuomenei ir bendruomenėms, kuriose dirbame.

Vykdome verslą teisingai

Užtikriname etinės verslo kultūros skaidrumą ir skatiname sąžiningus ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius.

JT darnaus vystymosi tikslai

Nustatėme 7 esminius vystymosi tikslus, prie kurių iš tiesų galime prisidėti savo veiksmais ir vertybėmis.