Menu
Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Imamės tvarių pokyčių

Siekiame neutralizuoti CO2 pėdsako kiekį iki 2040-ųjų

Siekdami sekti ir mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, naudojame moksliškai pagrįstus išmetamųjų dujų mažinimo tikslus. Iki 2027 m., palyginti su 2019 m., siekiame 75 % sumažinti savo veiklos metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį (1 ir 2 sritis) ir 20 % - tiekimo grandinės (3 sritis).

Didžiuojamės galėdami pranešti, kad anksčiau laiko pasiekėme minėtus 1 ir 2 apimties išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Tačiau tuo neapsiribojome. 2023 m. balandį buvome pirmieji savo pramonėje, gavę oficialų patvirtinimą, kad mūsų išmetamųjų teršalų kiekis yra lygus nuliui, kurį patvirtino "Science Based Targets" iniciatyva.

Nulinis grynasis išmetamųjų teršalų kiekis reiškia, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis visose vertės grandinėse (1, 2 ir 3 sritys) sumažinamas kuo arčiau nulio, o likęs išmetamųjų teršalų kiekis pašalinamas iš atmosferos.

Savo veiksmais ir įsipareigojimais norime ne tik kelti aukštus standartus, bet ir paskatinti kitus imtis to paties.

GHG emissions
Kaip mes tai darome?
Kaip mes tai darome?

Pereiname prie atsinaujinančių energijos šaltinių

Pasaulyje keičiantis energijos pasirinkimo galimybėms, Uponor siekia būti pavyzdžiu šioje pramonės srityje, skatindama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius pasaulinėje veikloje, kad sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šiuo metu 98% mūsų naudojamos elektros energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Be švarių energijos šaltinių ir energijos suvartojimo mažinimo, naudojame saulės kolektorių tinklą, kuris gamina elektros energiją mūsų Nastolos gamykloms Suomijoje.

Tikslai 2027-iesiems:

 • Naudojame tik sertifikuotą žaliąją elektros energiją
 • Palyginti su 2019 m., energijos vartojimo intensyvumą sumažiname 15%.

Atliekų ir likučių mažinimas ir perdirbimas pakartotiniam panaudojimui

Mūsų gamyklų atliekas daugiausia sudaro plastikas ir metalas, kuriuos sugebame labai gerai perdirbti.

Žengdami svarbų žingsnį žiedinės vertės grandinės link, sukūrėme uždarą sunkiai perdirbamų plastiko atliekų ciklą. PEX cheminio perdirbimo procesas leidžia mums perdirbti atliekas atgal į naujus PEX gaminius. Šiuo metu tvariai perdirbame 83% visų savo atliekų kaip energiją arba žaliavą.

Tikslai 2027-iesiems:

 • Tvariai perdirbti 100% visų atliekų

Tvarus pirminių žaliavų išgavimas

Plastikas - mūsų pagrindinė žaliava, išmetanti daug CO2, todėl su juo reikia atitinkamai elgtis. Pripažįstame savo atsakomybę ir uoliai matuojame savo veiklą, kad sumažintume poveikį aplinkai. Aktyviai skatiname pereiti prie atsinaujinančių žaliavų ir pereiti prie tvaresnio požiūrio, gaminant produktus ir jų pakuotes.
Tęsiame gaminių, pagamintų iš perdirbtų ir atsinaujinančių žaliavų, inovacijas ir siekiame daryti įtaką visai statybų pramonei, kad būtų kuo geriau remiami tvarūs pasirinkimai.

Įsipareigojimai:

 • Gamyboje dažniau naudoti perdirbtą arba atsinaujinantį plastiką
 • Tęsti iškastinį kurą naudojančių produktų alternatyvų tyrimus.

Vandens išteklių išsaugojimas

Mūsų tikslas - saugoti vandens išteklius kiekviename žingsnyje, pradedant skaidrios vertės grandinės kūrimu ir baigiant klientų vandens valdymo ir gavimo tobulinimu. Mūsų gamyklos veikia itin efektyviai ir kiekvienoje iš jų yra įrengtos uždaro ciklo aušinimo sistemos, leidžiančios naudoti mažai vandens. Kai kuriose gamybos vietose naudojame antrinius vandens išteklius drėkinimui ir nuotekų nuleidimui.

Tikslai 2027-iesiems:

 • 10% sumažinti vandens sunaudojimo intensyvumą, lyginant su 2019 m.

Kaip suprasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apimtis?

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos, pavyzdžiui, anglies dioksidas, metanas ir ozonas, paprastai skirstomos į tris grupes, vadinamąsias "sritis".
 
 • 1 sritis apima įmonei priklausančių ar kontroliuojamų šaltinių (pvz., eksploatuojamuose įrenginiuose sunaudotos energijos) tiesiogiai išmetamus teršalus.
 • 2 sritis apima netiesioginį išmetamųjų teršalų kiekį, susidarantį gaminant pirktą elektros energiją, garą ir sunaudotą šildymą bei vėsinimą.
 • 3 sritis apima visus kitus netiesioginius išmetamuosius teršalus, kurie susidaro įmonės vertės grandinėje, pavyzdžiui, įsigytas prekes ir paslaugas, transportavimą ir platinimą, veiklos metu susidariusias atliekas, darbuotojų keliones į darbą ir atgal, su degalais ir energija susijusią veiklą arba komandiruotes.
Emissions scopes model

Judame link "grynojo nulio" statybų pramonės

Stebime ir sistemingai mažiname išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visoje savo vertės grandinėje. Nustatėme aiškų kelią ir ambicingus etapus, kad galėtume rodyti pavyzdį ir iki 2040 m. pasiekti, kad mūsų veikla būtų visiškai neutrali aplinkosauginiu atžvilgiu.

Tvarūs sprendimai vandens tiekimui

 • Sprendimai, paliekantys mažą anglies dioksido pėdsaką
  Didelis veiklos efektyvumas
  Atsinaujinančios arba perdirbtos žaliavos
  Garantuotas produktų asortimento skaidrumas
Uponor produktų poveikio aplinkai deklaracijos (EPD)

Rūpinamės savo darbuotojais

Viską, ką darome, pirmiausia skiriame žmonėms. Mūsų darbuotojai yra didžiausia mūsų stiprybė, o asmeninio augimo palaikymas - mūsų privilegija.

Teigiamas poveikis visuomenei

Įvairiomis pasaulinėmis ir vietinėmis iniciatyvomis bei projektais norime atsidėkoti visuomenei ir bendruomenėms, kuriose dirbame.

Vykdome verslą teisingai

Užtikriname etinės verslo kultūros skaidrumą ir skatiname sąžiningus ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius.

JT darnaus vystymosi tikslai

Nustatėme 7 esminius vystymosi tikslus, prie kurių iš tiesų galime prisidėti savo veiksmais ir vertybėmis.