Informasjon til publikum

Et cyberangrep mot Uponor

5. november 2022 oppdaget Uponor at vi har vært utsatt for et cyberangrep som påvirker virksomheten i Europa og Nord-Amerika. Uponor jobber for tiden gjennom sine etablerte protokoller for slike hendelser for å sikre nettverkene.

Uponor har tatt umiddelbare tiltak for å beskytte kundedata og andre data, og samarbeider med myndighetene for å etterforske databruddet. Selskapet har anmeldt hendelsen til politiet og anmeldt forholdet til datatilsynet.
Siden saken er under politietterforskning, kommenterer ikke Uponor saken ytterligere.