Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 16

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 16

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 16
Delnr.1058010

Varedetaljer

Tekniske data

måleenhetSTK
Produkt nr NRF5110735
Lengde (l)16 mm
z1 mm
Packaging Quantity PL120
Packaging Quantity PL3900
Packaging Quantity PL432400

Dokumenter

Teknisk informasjon
1 KB1119837

TI PEX piping systems NO 1119837 v1

Installasjonsanvisning
1 KB1121763

IM Q&E 9-50 INT 1121763 v4

Teknisk informasjon
1 KB1118689

Uponor TI PEX piping systems (1118689)