Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 25

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 25

Uponor Q&E Ring med stoppekant red 25
Delnr.1058012

Varedetaljer

Tekniske data

måleenhetSTK
Produkt nr NRF5110737
Lengde (l)25 mm
z1 mm
Packaging Quantity PL120
Packaging Quantity PL3300
Packaging Quantity PL410800

Dokumenter

Teknisk informasjon
1 KB1119837

TI PEX piping systems NO 1119837 v1

Installasjonsanvisning
1 KB1121763

IM Q&E 9-50 INT 1121763 v4

Teknisk informasjon
1 KB1118689

Uponor TI PEX piping systems (1118689)