Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Uponor Academy

Kunnskap gir tillit og hjelper deg i din virksomhet

Vi på Uponor vet hvor viktig det er med kunnskap. Kunnskap gir tillit og hjelper deg i dine forretningsmessige relasjoner. 
 
Uponor Academy finnes for deg som vil ha mer kunnskap innen et eller flere områder der Uponor opererer. Våre utdannelser fokuserer på kunnskap om system for Infrastruktur og VVS, samt tilhørende sosiale krav og bransjeregler. Uponor Academy retter seg mot installatører, konsulenter, grossister, butikkpersonale, skoler, husprodusenter og andre aktører i bransjen. 
 
Jo mer kunnskap du anskaffer, desto sikrere installasjoner, bedre lønnsomhet og mer fornøyde kunder får du. Du kommer også til å kjenne at økt kunnskap gir kundene en tryggere følelse, og en større tillit til deg og din bedrift! 

Hos oss på Uponor får du som profesjonell aktør mulighet for å utvide og utdype kompetansen din innen infrastruktur og rørleggerarbeid. Vi tilbyr utdanning av høy kvalitet der vi fokuserer fra individuelle produkter til systemløsninger og forskjellige bransjeregler. I tillegg kan vi tilby tilpasset opplæring for dine spesifikke behov.

Hvorfor utdannelse?

Undersøkelser viser at skader kan tilskrives bygg- og designfeil langt oftere enn til materielle feil og uriktige driftsforhold. Det er viktig å sikre kvaliteten på hele byggeprosessen.

Bransjen gjennomgår et generasjonsskifte der ny arbeidskraft trenger dybdekunnskap.

Kontinuerlig utvikling av bransjen krever også at du holder deg oppdatert med ny erfaring når nye produkter og systemer introduseres i markedet.

Med riktig kunnskap unngår du unødvendig ekstraarbeid og reduserer antall klager. Du har også muligheten til å bygge løsninger med best mulig totaløkonomi - både for deg og kunden din.
uponor congress
uponor academy training

Kunnskap og forståelse

Kunnskap og forståelse for bransjeregler blir viktigere i framtiden! Det er viktig å være innsatt i nærliggende aktørers arbeide og bruksanvisninger, for at du skal kunne gjøre din egen jobb rett.

Jo mer kunnskap du opparbeider deg, desto sikrere installasjoner, bedre lønnsomhet og mer fornøyde kunder får du. Du kommer også til å kjenne at økt kunnskap gir kundene en tryggere følelse og en større tiltro til deg og din bedrift.

Det tjener alle på!