Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
GF Uponor to teraz GF Building Flow Solutions

GF Uponor to teraz GF Building Flow Solutions

GF ogłasza, że w dniu 29.04.2024 r. nazwa oddziału GF Uponor została zmieniona na GF Building Flow Solutions.


Dywizja - powstała w wyniku przejęcia firmy Uponor pod koniec ubiegłego roku, a także segmentu technologii budowlanych GF Piping Systems - jest zaangażowana w poszukiwanie nowych sposobów oszczędzania, zarządzania i odpowiedzialnego dostarczania wody. Nowa nazwa podkreśla koncentrację dywizji na budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych, podczas gdy GF Piping Systems pozostaje wiodącym dostawcą w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych.

Znana na całym świecie marka Uponor, która pozostanie niezmieniona, jeszcze bardziej wzmacnia obecność dywizji GF Building Flow Solutions na rynku. Marka Uponor jest dobrze przygotowana do sprostania globalnym trendom, takim jak efektywność energetyczna, zapotrzebowanie na bezpieczną i czystą wodę, a także zrównoważone działania na rzecz klimatu.

Nowy GF Building Flow Solutions tworzy silnego lidera na rynku, ale także przekazuje wspólną tożsamość skoncentrowaną na produktach i rozwiązaniach zapewniających najwyższą wartość dla klienta. Wszystkie oddziały GF są częścią silnej globalnej rodziny zatrudniającej około 20 000 pracowników, generującej blisko 4,0 mld CHF sprzedaży w 2023 roku.