Uponor Sp. z o.o.

Dyrektor generalny firmy Uponor, Michael Rauterkus, rozmawia o sztucznej inteligencji z dyrektorem generalnym Microsoft, Satyą Nadellą i innymi członkami kadry kierowniczej najwyższego szczebla podczas ceremonii wręczenia nagrody Axel Springer Award 2023

Podczas wydarzenia firma Uponor zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych projektów stoisk, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje. Skupiono się nie tylko na prezentacji produktów, ale przede wszystkim na podkreśleniu głębokiego zaangażowania firmy Uponor w istotny temat wody i tego, w jaki sposób wspiera ona wyższy cel misji Uponor. Znalazło to odzwierciedlenie w nowoczesnych i zrównoważonych materiałach stoiska, a pokaz wody przekazywał jasne przesłanie misji Uponor polegającej na ponownym zdefiniowaniu roli wody w zrównoważonym budownictwie.

Nagroda Axela Springera to coroczne wydarzenie skupiające wizjonerskich myślicieli i decydentów najwyższego szczebla z różnych branż. Tegoroczne wydarzenie było tyglem pomysłów, innowacji i inspiracji, podczas którego dyrektorzy firm Microsoft, Audi, SAP i wielu innych firm zebrali się, aby omówić, w jaki sposób rozwój technologiczny może zmienić nasze codzienne życie, systemy edukacyjne i sposób, w jaki wymieniamy informacje.
 
Tegoroczną nagrodę Axel Springer Award otrzymał Satya Nadella za wybitne osiągnięcia jako dyrektor generalny Microsoft. Dzięki swojemu wizjonerskiemu przywództwu i przełomowym decyzjom strategicznym Nadella z powodzeniem zmodernizował i przekształcił firmę Microsoft — w kierunku większego skupienia się na przetwarzaniu w chmurze i sztucznej inteligencji — czyniąc go pionierem branży technologicznej. Wysoki poziom innowacyjności oraz zaangażowanie w różnorodną i otwartą kulturę korporacyjną również charakteryzują jego pionierskiego ducha.
 
Firma Uponor miała zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu, podczas którego dyrektor generalny Uponor, Michael Rauterkus, miał okazję wziąć udział w konferencji na temat sztucznej inteligencji z laureatem nagrody Satyą Nadellą oraz innymi członkami kadry kierowniczej najwyższego szczebla.
 
„Udział w wydarzeniu Axel Springer Award 2023 był znaczący dla firmy Uponor, ponieważ wiąże się z naszym celem, jakim jest tworzenie sieci wartości i partnerstw łączących różne perspektywy wspierania innowacji i zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Dyskusja na temat wyzwań i możliwości związanych z AI była dla mnie wielką przyjemnością. Byłem szczególnie zainteresowany prognozą Nadelli na temat „inteligentnych domów”, która łączy się z ideą Uponor. Wizja naszej firmy to inteligentne dystrybuuwanie wodą, które minimalizuje zużycie energii i wody w budynkach poprzez zintegrowane rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ obecnie branża budowlana jest odpowiedzialna za prawie 40% globalnych emisji CO2” – mówi Michael Rauterkus, prezes i dyrektor generalny Uponor Corporation. „Jednocześnie branża budowlana pozostaje daleko w tyle pod względem cyfryzacji i musimy wykorzystywać każdą okazję, aby uczyć się od innych branż. Istnieje ogromny potencjał wykorzystania technologii cyfrowych w celu poprawy zrównoważonej wydajności budynków, zmniejszając zużycie energii i emisję CO2.”
 
Dla firmy Uponor „Moving Water” to coś więcej niż zwykłe wyrażenie. Stanowi świadectwo głęboko zakorzenionego zaangażowania firmy w wywieranie wpływu na branżę budowlaną.
 
Chociaż rury Uponor są niewidoczne dla użytkownika, odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu. Zapewniamy dostawę bezpiecznej wody, inteligentne ogrzewanie i chłodzenie oszczędzając energię oraz umożliwiając zrównoważone i niedrogie budownictwo mieszkaniowe.

Link do rozmowy: Panel dyskusyjny AS Award 2023

Microsoft CEO Satya Nadella i Uponor CEO Michael Rauterkus Panel dyskusyjny AS Award 2023