Menu
Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
CZŁONEK Zarządu Operacyjnego, ZAKTUALIZOWANA STRUKTURA KIEROWNICZA BUILDING SOLUTIONS EUROPE

Uponor powołuje Thomasa Fuhra na stanowisko Chief Technology Officer

Realizując strategię wzrostu Uponor ogłasza kluczowe zmiany organizacyjne, które wejdą w życie z dniem 1 października 2022 roku. 
•    Thomas Fuhr obejmie stanowisko Chief Technology Officer (CTO) i członka Zarządu Operacyjnego (Executive Committee)
•    Nowo utworzony w organizacji zespół Technologii będzie odpowiedzialny za innowacje, zrównoważony rozwój, produkcję oraz łańcuch dostaw
•    Wprowadzane zmiany przełożą się na wzmocnienie koncentracji działań związanych ze wsparciem klientów Uponor Building Solutions Europe


Uponor mianował Thomasa Fuhra Chief Technology Officer (CTO) oraz członkiem Zarządu Operacyjnego. Fuhr obejmie swoje nowe stanowisko od 1 października 2022 roku i będzie kierował nowo utworzonym zespołem technologii, którego celem będzie rozwój innowacyjności w firmie, jak również zwiększenie wydajności produkcji i redukcja zakłóceń w obszarze łańcucha dostaw. Nowo powstała organizacja będzie zapewniać wsparcie operacyjne dla działu Uponor Building Solutions Europe i skupi się na innowacjach oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie, jednocześnie napędzając współpracę między dywizjami. Thomas Fuhr będzie podlegał Michaelowi Rauterkusowi, Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu Uponor.

Thomas Fuhr ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w branży sanitarnej, jak i motoryzacyjnej. Do Uponor przechodzi z firmy Grohe AG, gdzie od 2013 roku pełnił różne funkcje kierownicze. Jako co-CEO, odpowiadał za badania i rozwój, zaopatrzenie, łańcuch dostaw, jakość, bezpieczeństwo oraz produkcję. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Mercedes-Benz, gdzie kierował zespołami oraz usprawniał procesy w zakresie zakupów, badań i rozwoju, jakości, logistyki, jak również produkcji.

"Cieszę się, że mogę powitać Thomasa Fuhra w Uponor i wzmocnić zespół o jego wiedzę w obszarze produkcji. Dzięki niemu Uponor zyskuje silnego, myślącego przyszłościowo lidera, posiadającego doświadczenie w zakresie produkcji, łańcucha dostaw oraz innowacji zdobyte w środowisku międzynarodowym. Jego rola będzie miała zasadnicze znaczenie dla wprowadzania innowacji, poprawy wydajności i elastyczności w całej naszej organizacji" - mówi Michael Rauterkus. "Nowa organizacja technologiczna, którą będzie kierował Thomas Fuhr, jest kluczowa dla naszej strategii wzrostu, ponieważ wzmocni nasze ukierunkowanie na klienta. Jej zadaniem będzie wykorzystanie potencjału w naszych działaniach badawczo-rozwojowych i będzie napędzać tworzenie wartości poprzez zwiększanie wydajności."

Zmiany personalne w obszarze kadry zarządzającej i w strukturach organizacyjnych Building Solutions Europe

Funkcje operacyjne, w tym produkcja oraz łańcuch dostaw zostaną przeniesione do nowo utworzonego zespołu Technologii, kierowanego przez CTO Thomasa Fuhra, umożliwiając tym samym większe ukierunkowanie na klientów Uponor Building Solutions Europe oraz zapewniając wzrost sprzedaży w Europie i na innych wschodzących rynkach międzynarodowych

Ponadto utworzono stanowisko starszego wiceprezesa Uponor Building Solutions Europe, który będzie podlegał Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu Michaelowi Rauterkusowi. Osoba pełniąca tę rolę będzie odpowiedzialna za funkcje operacyjne związane ze sprzedażą.