Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
Uponor

Zmiany organizacyjne w Uponor

Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach Uponor w Polsce

Miło nam poinformować, że od maja w strukturach Uponor Sp. z o.o. zaszły zmiany organizacyjne.
Stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu obejmuje Anna Cupriak, związana z Uponor od 2017r. Dotychczas pracowała jako Kontroler Biznesowy, aktywnie wspierając kierownictwo w kształtowaniu strategii rozwoju firmy na polskim rynku. W swoich współpracownikach najbardziej ceni otwarty umysł i inicjatywę, a sama jest uważana za niezwykle profesjonalną i konkretną osobę.  

Od maja zaszły również zmiany w organizacji działu sprzedaży. Dyrektorem Sprzedaży został mianowany Tomasz Najda, który dołączył do Zespołu Uponor w 2015 r. Od początku swojej pracy w firmie był związany z działem sprzedaży, konsekwentnie udowadniając, że potrafi przekraczać oczekiwania swoich przełożonych w każdej z powierzonych mu funkcji. Nieszablonowe oraz kreatywne podejście, to cechy, które uważa za najistotniejsze w osiąganiu wyznaczonych celów i takiej właśnie postawy oczekuje od członków swojego zespołu.  

Kolejną zmianą w dziale sprzedaży jest utworzenie nowego stanowiska Dyrektora ds. Kluczowych Klientów i Rozwoju Biznesu, które obejmuje Dariusz Leśniak, dotychczasowy Dyrektor Sprzedaży. W firmie pracuje już 20 lat, a jego doświadczenie, wiedza i umiejętności miały nieoceniony wkład w rozwój spółki na polskim rynku przez te lata. W swojej nowej roli będzie miał za zadanie wspierać rozwój Uponor w kluczowych dla spółki obszarach.  

Wszystkim wspomnianym życzymy wielu sukcesów w ich nowych rolach!