Menu
Uponor Srbija
Za sva pitanja kontaktirajte nas na: podrskakupcima@uponor.com

Pravno obaveštenje

Korišćenjem veb stranice Uponor Corporation (www) www.uponor.com/rs-rs prihvatate sledeće uslove. U slučaju da se ne slažete sa njima, imajte na umu da ne možete koristiti veb lokaciju.
Uponor zadržava autorska prava na sadržaj ove veb stranice. Sva prava koja ovde nisu izričito data su zadržana. Reprodukcija, prenos, distribucija ili skladištenje bilo kog dela ovog sadržaja u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole Uponora je zabranjeno, osim u skladu sa sledećim uslovima: Uponor vam dozvoljava da pretražujete ovaj sajt i pravite kopije ili izvode za svoje lične, nekomercijalnu i informativnu upotrebu. Određene stavke na našoj veb stranici mogu biti predmet dodatnih uslova.

Ove stranice i njihov sadržaj dostupni su kao usluga svima koji su zainteresovani za Uponor. Uponor ne garantuje da će sajt biti bez grešaka ili da će biti stalno dostupan. Uponor zadržava pravo da revidira stranice ili odbije pristup u bilo kom trenutku.

Ne postoji garancija za sadržaj ovog sajta. Ni Uponor Corporation ni kompanije članice Grupe nisu odgovorne za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proističe iz korišćenja ili nekorišćenja ove usluge.

Uponor može da obezbedi veze do drugih vvv stranica. Morate pregledati i prihvatiti uslove korišćenja takvih sajtova pre nego što im pristupite. Uponor ne može da upravlja sadržajem takvih sajtova i ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale kreirane ili objavljene na takvim sajtovima. Pored toga, veza ka sajtu koji pripada Uponor-u ne implicira podršku te stranice ili informacija, proizvoda ili usluga koje se pružaju.

Uponor je registrovani zaštitni znak Uponor Corporation. Nazivi Uponora proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Uponora. Nazivi drugih proizvoda i kompanija pomenuti ovde mogu biti zaštitni znaci ili trgovačka imena njihovih vlasnika.

Vaš pristup ovom sajtu se ne smatra kao davanje bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo koje grafike koja se ovde pojavljuje bez prethodne pismene saglasnosti Uponora ili treće strane koja je poseduje.