Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175
Part no.1018119
Količina

Technical Data

Količina artikla 1200
Artikal (merna jedinica)m
Radijus savijanja0,45 m
Radijus savijanja0,45 m
Spoljni prečnik_do175 mm
Spoljni prečnik_do140 mm
Debljina zida s15,5 mm