Logo
Välkommen!

Uponor i Sverige

Hållbara system för markförlagd infrastruktur från Uponor Infra

Uponor Infra är den största plaströrstillverkaren i norra Europa som tillverkar, marknadsför och säljer hållbara plastprodukter för transport av dagvatten, dricksvatten, dräneringsvatten, el, tele, data, markförlagd ventilation, processvatten och spillvatten. Vi levererar standardprodukter likväl som en skräddarsydd, nyckelfärdig lösning inklusive installation.
 

Rent vatten, komfort och energieffektivitet från Uponor VVS 

Vi är en komplett VVS-leverantör och levererar allt inom vattendistribution till och från byggnader. Exempelvis golvvärme för optimalt inomhusklimat, rent dricksvatten, ljudlöst avloppssystem, flexibelt och energieffektivt kulvertsystem samt frisk luft i ventilationen. Vi erbjuder högkvalitativa rörsystem för professionell installation samt skräddarsydda och nyckelfärdiga prefablösningar för entreprenörer, kommuner och konsulter.
 

Uponor i Sverige är mycket mer än plaströr!

Hållbara produkter

Kontakta oss!

Uponor Infra

Ta kontakt med experterna på infrastruktur!

Uponor VVS

Ta kontakt med experterna på inomhusklimat!