Uponor

Uponor Aqua PLUS колекторна капачка PPM 1"FT

Uponor Aqua PLUS колекторна капачка PPM 1"FT

Uponor Aqua PLUS колекторна капачка PPM 1"FT
Част №1048004
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 220
Мерна единицабр
дължина_L27 mm
Z_измерване_Z115 mm