Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Отоплителни и други сградни решения за многофамилни жилища

Многофамилни жилища

Модерни многофамилни домове за повече комфорт в градски условия

Населението на земята непрекъснато расте и ще има все повече и повече мегаполиси с по няколко милиона жители. Вследствие на това търсенето на жилищно пространство ще се увеличава. Непрекъснатото намаляване на ресурси също значително ще промени начина ни на живот. Други тенденции, като например дигиталната трансформация и застаряващото население, поставят нови предизвикателства пред жилищните и офис сгради. Многофамилните жилища ще характеризират градската среда още повече в бъдеще. Еднофамилните домове ще станат по-маловажни. Със своите системи за снабдяване с хигиенична питейна вода и за охлаждане и отопление Uponor допринася за по-добро качество на живот.

Анимация: Решения на Uponor в многофамилни жилища

Открийте гамата от решения на Uponor. Нашата видео анимация ви показва в кои части от многофамилните жилища можете да инсталирате продуктите и да ги използвате по енергийноефективен начин.

Лъчисто отопление и охлаждане

Лъчисто отопление и охлаждане

 • Невидими, енергийноефективни и устойчиви решения, например чрез кондензни котли и слънчева топлинна енергия)
 • Висока степен на комфорт за приятно усещане в многофамилните домове
 • Висока надеждност и ниски разходи за поддръжка
 • 10 години гаранция
 • Идеални за използване на възобновяеми енергии – в частност в комбинация с термопомпа
 • За многофамилни жилища, отоплителните системи могат да бъдат лесно интегрирани в строителния процес.

Оптимална хигиена на питейната вода

 • Концепции за снабдяване с напълно хигиенична питейна вода
 • Цялостни решения за многофамилни жилища от един доставчик
 • Устойчиви на корозия системи за модерните многофамилни жилища
 • Бърз и лесен монтаж
 • Техническа поддръжка във всички фази на проекта
Оптимална хигиена
Локални отоплителни системи

Локални отоплителни системи

 • Отделни връзки за отоплителна вода, питейна вода, охлаждаща вода и отпадна вода
 • Връзка към термопомпа чрез предварително изолирани тръбни системи
 • Бърз и ефикасен монтаж дори при най-трудните условия на място
 • Удобна свързваща технология, комбинираща издръжливост и устойчивост

Модерните многофамилни домове разчитат на Uponor

Решенията на Uponor отговарят на всички изисквания за ефективна строителна технология и гарантират комфорт от най-висок клас в многофамилните жилища. Диапазонът от услуги покрива всички фази на проекта – от началното проучване за осъществимост до обслужването на клиентите. Общият преглед изброява най-важните теми за многофамилните жилища.

Модерните многофамилни домове разчитат на Uponor

Ще намерите общ преглед на всички системни решения за всички видове сгради тук:

Прочетете повече за многофамилните жилища

Прочетете повече за многофамилните жилища

• Енергийна ефективност • Хигиена на питейната вода • Комфорт

PDF 2 MB