Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Строителни решения

Промишлени сгради

Бъдещето се крие в промишлеността

Световното промишлено производство ще бъде взаимосвързано с модерната информационна и комуникационна технология в идните години. Това ще изисква интелигентни и дигитално свързани системи. Много креативни умове вече работят по бъдещи проекти за устойчив и енергийноефективен свят. Все по-често срещани в сградите са мрежи, които могат да контролират своето техническо оборудване по самостоятелен начин. Автоматично реагират на влиянията на околната среда и предпочитанията на техните обитатели. Със своето портфолио от иновативни продукти и системи Uponor разполага с нужното, за да отговори на нуждите на бъдещето.
промишлени сгради

Ефективни енергийни концепции за съоръжения тип „зала“

  • Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Надеждни, доказани продукти
  • Възможно най-добрата работна и производствена среда
  • Максимална гъвкавост при използването на пространството

Чиста питейна вода по всяко време

Хигиеничните инсталации за питейна вода са жизнено важни в сгради, където се събират много хора. Това изисква тръбната мрежа да бъде в напълно хигиенично състояние, от точката на доставка до точката на ползване.

Водопровод

Здравословна и продуктивна стайна температура

Нашите енергийноефективни решения са идеални за използването на възобновяеми енергии и намаляването на консумацията на енергия и емисиите на CO2. Предоставяме поддръжка с цялостно обслужване – от подготовката на проучване за осъществимостта до въвеждането в експлоатация и други клиентски услуги.

Промишлени сгради – решения от Uponor

Решенията на Uponor отговарят на всички изисквания за ефективна строителна технология, особено за специфичните изисквания на индустриалните сгради. Диапазонът от услуги покрива всички фази на проекта – от началното проучване за осъществимост до обслужването на клиентите. В този преглед са изброени най-важните теми за промишлените сгради.

Промишлени сгради – решения от Uponor

Ще намерите общ преглед на всички системни решения за всички видове сгради тук: