Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor S-Press редуктор 40-25

Uponor S-Press редуктор 40-25

Uponor S-Press редуктор 40-25
Част №1046930
Количество

Техническа информация

Количество 15
Количество 2960
Мерна единицабр
Външен диаметър40 mm
дължина_L81 mm
дължина_L138 mm
дължина_L230 mm
Z_измерване_Z113 mm