Menu
Veřejné oznámení: Fluvia T Pump Group Push-23-B-W, číslo položky: 1078304 - Více informací
Uponor, s.r.o.

Blue je nová zelená

Společnost Uponor stojí v čele úsilí o výrobu udržitelných stavebních materiálů pro komerční, rezidenční a infrastrukturní účely. Udržitelnost je ústředním bodem naší mise, vize a strategie.   

Proto jsme vytvořili produktovou řadu Uponor Blue. Produkty Uponor Blue Vám pomohou dosáhnout Vašich cílů v oblasti životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Nabídka produktů Uponor Blue splňuje stejné standardy, požadavky a výkon jako tradiční produkty. Metody a hodnocení CO2 jsou ověřeny certifikacemi ISCC a EPD.

Výběrem produktu Uponor Blue si můžete být jisti, že učiníte správné rozhodnutí pro životní prostředí. Charakteristická barva Uponor je modrá a používáme ji jako naši vlajkovou loď k podpoře našeho závazku udržitelnosti. Se společností Uponor je modrá nová zelená.

Produkty Uponor Blue jsou navíc v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN, jako jsou opatření v oblasti klimatu, čistá voda a hygiena a zodpovědná spotřeba a výroba.
S Uponor Blue budete na cestě ke snížení emisí uhlíku o 55 % do roku 2030. Tento cíl snížení – „Fit for 55“ – je stanoven EU a je mezikrokem na naší cestě k uhlíkovému neutrální Evropě.  

Budoucnost bude jen o udržitelných produktech, kdo se nepřizpůsobí, bude mimo hru.
- Michael Rauterkus, President a CEO ve společnosti Uponor Corporation 

Více o Fit for 55

Uponor přetváří města na zeleno s Blue produkty

Cíle EU v oblasti snižování uhlíkové stopy do roku 2030 vedou k uhlíkově neutrální Evropě v roce 2050. Produkty Uponor Blue pomohou Vaší organizaci dosáhnout Vašich udržitelných cílů a vybudovat města šetrná k životnímu prostředí. Společně přetváříme města na modro!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

1. produkt Uponor Blue uveden na trh

Ultra Rib 2 Blue je první gravitační kanalizační potrubí s až 70% snížením uhlíkové stopy. Tohoto milníku bylo dosaženo použitím více než 50 % certifikované obnovitelné suroviny.


Blue je nová zelená

Produkty Uponor Blue mají v jádru udržitelnost. Ať už vlivem použití recyklovaných nebo obnovitelných surovin, nebo dosaženou úsporou díky vyššímu výkonu.

PEX Pipe Blue

Potrubí PEX Pipe Blue bylo uvedeno na trh pro obytné a komerční budovy. Uponor PEX Pipe Blue je celosvětově 1. potrubí PEX na biologické bázi na trhu s až 88% snížením uhlíkové stopy.


40 % produktů je Uponor Blue

Do roku 2025 bude 40 % našich produktů splňovat požadavky produktů Uponor Blue s plnou transparentností dat díky certifikaci EPD.


Dosáhneme našich cílů

V roce 2030 budou mít všechny naše produkty certifikaci EPD a budou produkty z řady Uponor Blue. Dosáhneme našich environmentálních cílů.

Čím jsou produkty Uponor Blue udržitelné?


Produkty Uponor Blue mohou být udržitelné různými způsoby – buď použitím obnovitelných nebo recyklovaných materiálů ve svém složení, nebo zajištěním úspor zdrojů díky vyššímu výkonu. Nabídka Uponor Blue Vám pomáhá splnit Vaše cíle v oblasti snižování uhlíku, ale také splňuje stejné standardy, požadavky a výkon jako tradiční produkty.

Poskytujeme plnou transparentnost dat, abychom zajistili udržitelnost našich produktů. To Vám usnadní prokázat pozitivní dopad Vašeho projektu. Všechny naše přístupy k udržitelnosti jsou nezávisle ověřeny certifikacemi třetích stran. Díky našim Environmentálním produktovým deklaracím (EPD) a Mezinárodním certifikacím udržitelnosti a uhlíku (ISCC Plus) si můžete být jisti, že pokud si vyberete produkt z řady Uponor Blue, snížíte množství CO2.

Hmotnostní bilance

Přístup hmotnostní bilance (Mass Balance) je jednou z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších metod, jak snížit uhlíkovou stopu při výrobě infrastrukturních produktů.

Spočívá v částečném nahrazení původního materiálu na fosilní bázi obnovitelnými surovinami, které lze vysledovat až k prvním sběrným místům. Umožňuje postupný přechod od fosilních k obnovitelným surovinám s malým dopadem na cenu produktu.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

EPD je standardizovaný a třetí stranou ověřený dokument informující o vlivu produktu na životní prostředí. Posuzuje celý životní cyklus produktu a poskytuje jeho uhlíkovou stopu.

To umožňuje perspektivním organizacím spolehlivě porovnávat produkty plnící stejnou funkci. Uponor již má mnoho svých produktů ověřených EPD, aby bylo možné transparentně podávat zprávy o dopadu na životní prostředí.

Seznamte se s produkty Uponor Blue

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue je udržitelné plastové kanalizační potrubí s až 70% snížením CO2. Založeno na obnovitelné surovině, obsahující minimálně 55 % bioproduktů, podle modelu hmotnostní bilance (Mass Balance).

Pex Pipe Blue

Celosvětově 1. potrubí PEX na bio bázi na trhu. Hodí se pro systémy pitné vody a podlahového vytápění. Pyšní se stejnými vlastnostmi produktu jako běžné potrubí PEX a sníženou uhlíkovou stopou až o 88 %.

IQ Blue

IQ Blue je první udržitelné potrubí na dešťovou vodu na trhu. Potrubí IQ Blue lze použít jako potrubí na dešťovou vodu nebo jako silniční bubny v mnoha aplikacích, jako je doprava, komerční výstavba nebo zemědělství a lesnictví.

Fit for 55

EU si stanovila závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Jako mezikrok k tomuto cíli se EU zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 %.
Fit for 55” je soubor návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU, aby se zajistilo, že nové politiky a zákony budou v souladu s klimatickými cíli pro rok 2030 a dále. Součástí balíčku je také řada nových iniciativ.
S produktovou řadou Uponor Blue jste na správné cestě ke splnění cílu – snížení uhlíku o 55 % do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2050.